ઉપલેટા-ડુમિયાણી વચ્ચેનો રેલ્વે બ્રિઝ બિસ્માર હાલતમા

  • ઉપલેટા-ડુમિયાણી વચ્ચેનો રેલ્વે બ્રિઝ બિસ્માર હાલતમા
    ઉપલેટા-ડુમિયાણી વચ્ચેનો રેલ્વે બ્રિઝ બિસ્માર હાલતમા

ઉપલેટા તા.3
ઉપલેટા ડુમિયાણી વચ્ચે વર્ષો જુનો ગોંડલ સ્ટેટના વખતમાં બનેલો રેલ્વે બ્રિઝ હતો પરતું કરી નવો બ્રિઝ બનાવેલ મોજ ભાદર સહીતની નદીઓ ઉપર ગોંડલ સ્ટેટના વખતના બનેલા આવા પુલો આજે પણ મજબુત અને અડીખમ ઉભા છે ત્યારે નજીકના સમયમાં બનેલો આ બ્રિઝ ટુંકા ગાળામાં બિસ્માર થઈ જાય ખીલાસરી દેખાઈ જાય જે ભષ્ટ્રાચારનો સચોટ નમુનો કહી શકાય આ પુલ ઉપરથી પસાર થતાં નાના મોટા વાહનોને ખુબજ નુકશાની આવે છે.ત્યારે આવા નબળા પુલ બનાવનાર કોન્ટ્રાકટરો સામે તાત્કાલીક પગલા ભરવા લોક માગણી ઉઠવા પામી છે.