ઈઝરાયેલથી સ્પાઇસ-2000 બોમ્બનો પહેલો જથ્થો વાયુસેનાને મળ્યો, બાલાકોટ સ્ટ્રાઇકમાં તેનો ઉપયોગ થયો હતો

  • ઈઝરાયેલથી સ્પાઇસ-2000 બોમ્બનો પહેલો જથ્થો વાયુસેનાને મળ્યો, બાલાકોટ સ્ટ્રાઇકમાં તેનો ઉપયોગ થયો હતો
    ઈઝરાયેલથી સ્પાઇસ-2000 બોમ્બનો પહેલો જથ્થો વાયુસેનાને મળ્યો, બાલાકોટ સ્ટ્રાઇકમાં તેનો ઉપયોગ થયો હતો

નવી દિલ્હી: ભારતીય વાયુસેનાને બાલાકોટ એરસ્ટ્રાઇકમાં સફળતાપૂર્વક ઉપયોગમાં લેવાયેલા 'બિલ્ડિંગ બ્લાસ્ટર' નામથી પ્રસિદ્ધ સ્પાઇસ-2000 બોમ્બનો પહેલો જથ્થો મળી ગયો છે. વાયુસેનાના સૂ્ત્રોએ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે ઈઝરાયેલની કંપનીએ ભારતને સ્પાઇસ-2000 બોમ્બની ડિલીવરી શરુ કરી દીધી છે અને હમણાજ તેનો પહેલો જથ્થો મળ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ બોમ્બ મિરાજ-2000 ફાઇટર એરક્રાફ્ટના ગ્વાલિયર બેઝને મળ્યો છે કારણ કે આ એરક્રાફ્ટ જ ઇઝરાયલના બોમ્બને ફાયર કરવા માટે સક્ષમ છે. ભારતીય વાયુસેનાએ ઈઝરાયેલના માર્ક 84 વોરહેડ અને બોમ્બને મેળવવા માટે 250 કરોડ રૂપિયાના કરાર પર સહી કરી હતી. તેમાં બિલ્ડિંગને સમગ્ર રીતે ધ્વસ્ત કરવાની ક્ષમતા છે.