મોટર વ્હીકલ એક્ટનો આ નિયમ ખાસ જાણવા જેવો છે, જેમાં મોટા દંડથી બચી શકશો

  • મોટર વ્હીકલ એક્ટનો આ નિયમ ખાસ જાણવા જેવો છે, જેમાં મોટા દંડથી બચી શકશો
    મોટર વ્હીકલ એક્ટનો આ નિયમ ખાસ જાણવા જેવો છે, જેમાં મોટા દંડથી બચી શકશો

નવી દિલ્હી :મોટર વ્હીકલ એક્ટ 2019 (Motor Vehicle Act 2019) લાગુ થયા બાદ ગાડીના માલિકો ડરી ગયા છે. જેમની પાસે પૂરતા કાગળ છે, તેઓને કોઈ ટેન્શન નથી, પરંતુ જેમના કાગળો પૂરા નથી તેઓ દરેક સિગ્નલ પર ચારેતરફ નજર ફેરવી રહ્યાં છે. ક્યાંક ટ્રાફિક પોલીસવાળો તેમની પાસે આવીને કાગળ માંગવા ન લાગે. લોકોની વચ્ચે હજારો રૂપિયાનો દંડ લાગવાનો ખૌફ દરેકમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તેથી તેઓ એક-એક કાગળ ચકાસીને ઘરની બહાર નીકળી રહ્યાં છે. પરંતુ આ વચ્ચે કેટલાક લોકો એવા પણ છે, જેઓ પૂરી સજાગતા છતા જલ્દી જલ્દીમાં પોતાના કાગળોને ઘરે ભૂલી રહ્યાં છે.

 

માત્ર 100 રૂપિયાની પેનલ્ટી ભરવી પડશે
જો તમારી પાસે કાગળો પૂરતા છે તો તમને માત્ર 100 રૂપિયાની પેનલ્ટી ભરવી પડશે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ અનુસાર જો તમારી પાસે ડીએલ, ગાડીની આરસી, ઈન્સ્યોરન્સ અને પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ જેવા તમામ ડોક્યુમેન્ટ્ છે, પરંતુ તમે ભૂલથી ક્યાંક આ કાગળો ભૂલી ગયા છો, અને ટ્રાફિક પોલીસે તમારી પાવતી કાપી નાંખી છે, તો ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમે આ દંડને કેન્સલ પણ કરાવી શકો છો.