બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં ૨૮૪ પોઇન્ટ સુધી ઉછાળો

  • બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં ૨૮૪ પોઇન્ટ સુધી ઉછાળો
    બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં ૨૮૪ પોઇન્ટ સુધી ઉછાળો

મુંબઇ,તા. ૭
આરબીઆઈ દ્વારા ત્ોની નાણાંકીય નીતિ સમીક્ષા જારી કરવામાં આવ્યા બાદૃ સતત બીજા દિૃવસ્ો આજે શેરબજારમાં ત્ોજી રહી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૨૮૪ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૪૬૩ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૮૪ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૭૬૮ની સપાટીએ રહૃાો હતો. બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૧.૪૦ ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. સ્ોઇલ, આઈડીબીઆઈ બ્ોંકના શેરમાં ઉછાળો નોંધાયો હતો. સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં આશરે બ્ો ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. યુનિટેક અને રામકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ ત્ોજી નોંધાઈ હતી. નિટી રિયાલીટી ઇન્ડેક્સમાં ત્રણ ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. છ સભ્યોની નાણાંકીય નીતિ સમીક્ષામાં રેટ વધારવામાં આવ્યા બાદૃ ત્ોજી રહી છે. આરબીઆઈના વલણથી દૃુવિધા દૃૂર થઇ છે જેના કારણે આ ત્ોજી જોવા મળી રહી છે. એશિયન શેરબજારમાં પણ આજે ત્ોજી રહી હતી. ગઇકાલે બુધવારના દિૃવસ્ો પણ શેરબજારમાં લેવાલી જામી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૨૭૬ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૧૭૯ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ઇન્ડેક્સ ૯૧ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૬૮૫ની સપાટીએ રહૃાો હતો. આરબીઆઈ દ્વારા તટસ્થ વલણ અપનાવવામાં આવ્યા બાદૃ આની સીધી અસર જોવા મળી હતી. સાડા ચાર વર્ષના ગાળામાં પ્રથમ વખત રેટમાં વધારો કરાયો હતો. નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળા (જાન્યુઆરી-માર્ચ) માટેના દૃેશના જીડીપી ગ્રોથ રેટના આંકડા ગયા ગુરૂવારના દિૃવસ્ો જારી કરવામાં આવ્યા હતા. જીડીપી ગ્રોથ રેટ ૭.૭ ટકા રહૃાો છે જે નોટબંધી બાદૃથી સૌથી ઉંચો દૃર છે. સરકારન્ો આનાથી મોટી રાહત થઇ છે. ભારત્ો આ મામલામાં ચીનન્ો પણ પછડાટ આપી દૃીધી છે.ચીનનો ગ્રોથ રેટ ૬.૮ ટકાનો રહૃાો છે. સંપર્ણ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ગ્રોથરેટ ૬.૭ ટકાનો રહૃાો છે. છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળા (ઓક્ટોબર-ડિસ્ોમ્બર) માટે ગ્રોથરેટ ૭.૨ ટકાથી સુધારીન્ો ૭ ટકા કરવામાં આવ્યો હતો જે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જાહેર કરાયો હતો.વૈશ્ર્વિક પરિબળોની વાત કરવામાં આવે તો યુએસ જોબ ડેટાનો સમાવેશ થાય છે. ગઇકાલે બુધવારે પોલીસી સમીક્ષા જારી કરવામાં આવી હતી. જેમાં વ્યાજદૃરમાં અથવા તો રેપોરેટમાં ૨૫ બ્ોઝિક પોઇન્ટનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. આની સાથે જ રેપોરેટ વધીન્ો ૬.૨૫ ટકા થઇ ગયા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીના ન્ોત્ાૃત્વમાં એનડીએ સરકાર સત્તામાં આવ્યા બાદૃ એટલે કે સાડા ચાર વર્ષના ગાળામાં રિઝર્વ બ્ોંક દ્વારા પ્રથમ વખત રેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. રિવર્સ રેપોરેટ હવે વધારી દૃેવામાં આવ્યો છે. જો કે, કેશ રિઝર્વ રેશિયો (સીઆરઆર) અન્ો એસએલઆરન્ો ક્રમશ: ૪ અને ૧૯.૫ ટકાના દૃરે જાળવી રાખવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. એમપીસીએ પોલિસી વલણ તટસ્થ રાખ્યું હતુ. આ નાણાંકીય વર્ષની આ બીજી એમપીસીની દ્વિમાસિક નાણાંકીય નીતિ સમીક્ષા હતી.જાન્યુઆરી ૨૦૧૪માં આરબીઆઈએ છેલ્લી વખત્ો રેપોરેટમાં વધારો કર્યો હતો અને ત્ો વખત્ો રેટ આઠ ટકા હતો ત્યારબાદૃથી રેટન્ો ઘટાડવામાં આવી રહૃાો હતો અથવા તો યથાવત રાખવામાં આવી રહૃાો હતો.પોલીસી સમીક્ષા બાદૃ લોન મોંઘી બનનાર છે.