ઇન્ટરનેશનલ ‘બહાનું’ હાજરાહજૂર છે !

નવી દિૃલ્હી,તા. ૧૨
ભારતમાં પ્ોટ્રોલ અન્ો ડીઝલની િંકમત હાલમાં ત્ોની સર્વોચ્ચ ઉંચી સપાટી પર છે. જો કે આ મુશ્કેલી આવનાર દિૃવસોમાં ઘટવાના બદૃલે વધી શકે છે. આનુ કારણ એ છે કે ક્રુડ ઓઇલની િંકમત આગામી વર્ષે ૧૦૦ ડોલર પ્રતિ બ્ોરલ સુધી પહોંચી શકે છે. બ્ોંક ઓફ અમેરિકા કોર્પોરેશન ના કહેવા મુજબ વેન્ોઝુએલા અન્ો ઇરાનમાં સપ્લાઇમાં ઘટાડો થવાના કારણે આ સમસ્યા ઉભી થઇ શકે છે. હાલમાં ઇન્ટરન્ોશનલ માર્કેટમાં ક્રુડ ઓઇલની િંકમત ૭૭ ડોલર પ્રતિ બ્ોરલના સ્તર પર પહોંચી ગઇ છે. બ્ોંકનુ કહેવુ છે કે વર્ષ ૨૦૧૯ની બીજી ત્રિમાસિક અવધિ દૃરમિયાન સુધી આ આંકડો ૯૦ ડોલર પ્રતિ બ્ોરલ સુધી પહોંચી શકે છે. આનુ કારણ વૈશ્ર્વિક સ્તર પર ઉત્પાદૃનમાં કમીની સ્થિતી છે.
બ્ોંકના કહેવા મુજબ ઓપ્ોક દૃેશોની તરફથી ઉત્પાદૃનન્ો મર્યાદિૃત કરવામાં આવી શકે છે. બ્લુમબર્ગના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે અમેરિકા તરફથી ઇરાન પર મુકવામાં આવેલા પ્રતિબંધની અસર પણ દૃેખાઇ રહી છે. આ તમામ કારણોસર િંકમતોમાં વધારો થઇ શકે છે. બ્ોંકના કહેવા મુજબ જો િંકમતોમાં ઉછાળો જારી રહેશે તો વર્ષ ૨૦૧૪ બાદૃ એટલે કે આશરે પાંચ વર્ષ બાદૃ ક્રુડ ઓઇલની િંકમતમાં વધારો થઇ શકે છે. ક્રુડ ઓઇલની િંકમતો ૧૦૦ ડોલર પ્રતિ બ્ોરલના સ્તરન્ો પાર કરી શકે છે.
ભારતમાં હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રુડ ઓઇલની િંકમત પહેલાથી જ ત્રણ વર્ષની ઉંચી સપાટી પર છે. આના માટે કેટલાક કારણો છે. અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી ઇરાન પર ફરી એકવાર પ્રિંતધ મુકવામાં આવ્યા બાદૃ સ્થિતી જટિલ બની ગઇ છે. ઇરાન્ો પહેલાથી જ સપ્લાયની કમીના કારણે સંઘર્ષ કરી રહેલા ક્રુડ માર્કેટન્ો ફટકો આપ્યો છે. બ્ોંક ઓફ અમેરિકા મેરિલ િંલચના રિપોર્ટમાં પણ કહેવામાં આવ્યુ છે કે આગામી ૧૮ મહિના પર નજર રાખવામાં આવનાર છે.