બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં વધુ ૨૮૯ પોઇન્ટનો સુધારો

  • બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં વધુ ૨૮૯ પોઇન્ટનો સુધારો
    બજારમાં ત્ોજી : સ્ોંસ્ોક્સમાં વધુ ૨૮૯ પોઇન્ટનો સુધારો

મુંબઇ,તા. ૧૧
શેરબજારમાં આજે ત્ોજી રહી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૨૮૯ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૫૩૬ની સપાટીએ રહૃાો હતો. જ્યારે નિટી ૯૦ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૮૦૭ની સપાટીએ રહૃાો હતો. શેરબજારમા ંત્ોજી માટે કેટલાક પરિબળો જવાબદૃાર દૃેખાઈ રહૃાા છે. દૃક્ષિણના ખુબ મહત્વપ્ાૂર્ણ રાજ્ય ગણાતા કર્ણાટકમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે આવતીકાલે મતદૃાન યોજનાર છે. શેરબજારમાં આન્ો લઇન્ો પણ ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પરિણામ ૧૫મી મેના દિૃવસ્ો જાહેર કરવામાં આવનાર છે. વ્યક્તિગત શેરોની વાત કરવામાં આવે તો એશિયન પ્ોઇન્ટ્સમાં મજબ્ાૂત માર્ચ ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામ વચ્ચે ત્ોજી રહી હતી. શેરમાં ત્ોજીના લીધે કારોબારી ખુશ દૃેખાયા હતા. ફોર્ટિંઝ હેલ્થકેરના શેરમાં ત્રણ ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. બીજી બાજુ અર્થતંત્રન્ો લઇન્ો આંકડાઓ જારી કરવામાં આવી રહૃાા છે. અમેરિકામાં કન્ઝ્યુમર ચીજવસ્તુઓની િંકમતો એપ્રિલ મહિનામાં અપ્ોક્ષા કરતા ઓછી ઝડપથી વધી છે.
બીજી બાજુ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદૃરમાં તબક્કાવારરીત્ો વધારો કરવાની ત્ૌયારી ચાલી રહી છે. એશિયન શેરબજારમાં બજારોની અસર જોવા મળી હતી. માર્ચ ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામ મજબ્ાૂત દૃેખાઈ રહૃાા છે. એશિયન પ્ોઇન્ટ્સમાં આજે રેકોર્ડ ઉંચી સપાટી જોવા મળી હતી. ગઇકાલે ગુરૂવારના દિૃવસ્ો કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૭૩ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૩૫૨૪૬ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૨૫ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૦૭૧૭ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. આવતીકાલે ૧૨મી મેના દિૃવસ્ો કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદૃાન યોજાનાર છે. જ્યારે પરિણામ ૧૫મી મેના દિૃવસ્ો જારી કરવામાં આવનાર છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ આંકડો ૭.૧ ટકા રહૃાો હતો. આ ઉપરાંત સરકાર એપ્રિલ મહિના માટે સીપીઆઈ આધારિત ફુગાવાના આંકડા પણ જારી કરશે. માર્ચ મહિનામાં રિટેલ ફુગાવાનો આંકડો ૪.૨૮ ટકા રહૃાો હતો. આની સાથે જ સતત ત્રીજા મહિનામાં ૧૭ મહિનાની ઉંચી સપાટીએ રિટેલ ફુગાવો રહૃાો હતો. બ્ોંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડની બ્ોઠક ૧૦મી મેના દિૃવસ્ો યોજાઈ રહી છે. નિષ્ણાતોના કહેવા મુજબ બ્ોંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ વ્યાજદૃરન્ો લઇન્ો સાવધાનીથી આગળ વધી શકે છે.
શેરબજારમાં ગઇકાલે બુધવારના દિૃવસ્ો ત્ોજી રહી હતી. ઓઇલ માર્કેિંટગ કંપનીઓ દ્વારા દૃબાણ અનુભવ કરવામાં આવી રહૃાો છે. ઇરાન ઉપર અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યા બાદૃ ત્ોની સીધી અસર ગ્લોબલ ક્રૂડ ઓઇલની િંકમતો ઉપર થશે.