શેરબજારમાં મંદૃી : સ્ોંસ્ોક્સ ૭૩ પોઇન્ટ ઘટી બંધ રહૃાો

  • શેરબજારમાં મંદૃી : સ્ોંસ્ોક્સ ૭૩ પોઇન્ટ ઘટી બંધ રહૃાો
    શેરબજારમાં મંદૃી : સ્ોંસ્ોક્સ ૭૩ પોઇન્ટ ઘટી બંધ રહૃાો

મુંબઇ,તા. ૧૦
શેરબજારમાં આજે ફરી એકવાર મંદૃીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૭૩ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૩૫૨૪૬ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૨૫ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૦૭૧૭ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. બીએસઈ મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં અન્ડરપરફોર્મની સ્થિતિ રહી હતી. આ બંન્ોમાં ક્રમશ: ૧.૫ અને ૧.૪ ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. રિયાલીટીના શેરમાં સૌથી વધુ ઘટાડો રહૃાો હતો. નિટી રિયાલીટી ઇન્ડેક્સમાં બ્ો ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. આવી જ રીત્ો જીલેટ ઇન્ડિયા, તાતા ગ્લોબલના ત્રિમાસિક ગાળાના આંકડા શુક્રવારના દિૃવસ્ો જારી કરવામાં આવશે.
૧૨મી મેના દિૃવસ્ો કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદૃાન યોજાનાર છે.
જ્યારે પરિણામ ૧૫મી મેના દિૃવસ્ો જારી કરવામાં આવનાર છે. શુક્રવારના દિૃવસ્ો માર્ચ મહિના માટેના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનના આંકડા જારી કરવામાં આવનાર છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ આંકડો ૭.૧ ટકા રહૃાો હતો. આ ઉપરાંત સરકાર એપ્રિલ મહિના માટે સીપીઆઈ આધારિત ફુગાવાના આંકડા પણ જારી કરશે. માર્ચ મહિનામાં રિટેલ ફુગાવાનો આંકડો ૪.૨૮ ટકા રહૃાો હતો. આની સાથે જ સતત ત્રીજા મહિનામાં ૧૭ મહિનાની ઉંચી સપાટીએ રિટેલ ફુગાવો રહૃાો હતો. બ્ોંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડની બ્ોઠક ૧૦મી મેના દિૃવસ્ો યોજાઈ રહી છે. નિષ્ણાતોના કહેવા મુજબ બ્ોંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ વ્યાજદૃરન્ો લઇન્ો સાવધાનીથી આગળ વધી શકે છે. શેરબજારમાં ગઇકાલે બુધવારના દિૃવસ્ો ત્ોજી રહી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૧૦૩ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૩૧૯ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે બ્રોડર નિટી ૨૪ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૭૪૨ની ઉંચી સપાટીએ રહૃાો હતો. ઓઇલ માર્કેિંટગ કંપનીઓ દ્વારા દૃબાણ અનુભવ કરવામાં આવી રહૃાો છે. ઇરાન ઉપર અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યા બાદૃ ત્ોની સીધી અસર ગ્લોબલ ક્રૂડ ઓઇલની િંકમતો ઉપર થશે.