બોફોર્સ મામલામાં ૧૧મી મેના દિૃવસ્ો સુનાવણી થશે

નવીદિૃલ્હી,તા. ૮
દિૃલ્હીની એક અદૃાલત્ો સીબીઆઈની એ અરજી ઉપર ૧૧મી મેના દિૃવસ્ો સુનાવણી હાથ ધરવાનો નિર્ણય કર્યો છે જેમાં રાજકીયરીત્ો સંવેદૃનશીલ ગણાતા ૬૪ કરોડ રૂપિયાના બોફોર્સ કટકી મામલામાં વધુ તપાસની મંજુરી માટે આદૃેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. વધારાના મુખ્ય મેટ્રો પોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ અનુજ અગ્રવાલની સમક્ષ અરજી કરવામાં આવ્યા બાદૃ આ મામલામા ંહવે ૧૧મી મેના દિૃવસ્ો વધુ સુનાવણી કરવામાં આવશે. વધારાના મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ અગ્રવાલનું કહેવું છે કે, ફાઇલો હજુ સુધી પહોંચી નથી. આના ઉપર ૧૧મી મેના દિૃવસ્ો સુનાવણી થશે. કોર્ટે દૃસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ નહીં હોવાના કારણે સુનાવણી ૧૭મી ફેબ્રુઆરીના બદૃલે ૭મી એપ્રિલ સુધી ટાળી દૃીધી હતી. ભાજપના ન્ોતા અજય અગ્રવાલે આરોપીની સામે તમામ આરોપ ફગાવી દૃેવાના દિૃલ્હી હાઈકોર્ટના ૩૧મી મે ૨૦૦૫ના ચુકાદૃાન્ો પડકાર ફેંકીન્ો અપીલ દૃાખલ કરી હતી.
સીબીઆઈ દ્વારા ૯૦ દિૃવસની ફરજિયાત અવધિના ગાળામાં ટોચની અદૃાલતમાં હાઈકોર્ટના ચુકાદૃાન્ો પડકાર નહીં ફેંકવાના કારણે વર્ષ ૨૦૧૪માં રાયબરેલીથી તત્કાલિન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીની સામે ચૂંટણી
લડનાર અગ્રવાલે હાઈકોર્ટમાં અપીલ દૃાખલ કરી હતી અને ચોક્કસ મંજુરીની માંગ કરી હતી.