ફેડરર 12મી વાર ફાઈનલમાં, પ્રથમ વાર ગ્રાન્ડ સ્લેમની સેમીફાઈનલમાં નડાલને હરાવ્યો

  • ફેડરર 12મી વાર ફાઈનલમાં, પ્રથમ વાર ગ્રાન્ડ સ્લેમની સેમીફાઈનલમાં નડાલને હરાવ્યો
    ફેડરર 12મી વાર ફાઈનલમાં, પ્રથમ વાર ગ્રાન્ડ સ્લેમની સેમીફાઈનલમાં નડાલને હરાવ્યો

સ્વિઝરલેન્ડના રોજર ફેડરર વિમ્બડલનને સેમીફાઈનલમાં સ્પેનના રાફેલ નડાલને હરાવ્યો છે. તેમણે નડાલને પ્રથમ વાર કોઈ ગ્રેન્ડ સ્લેમની સેમીફાઈનલમાં હરાવ્યો છે. આ જીતની સાથે જ ફેડરર 12મી વખત ગ્રેન્ડ સ્લેમની ફાઈનલમાં પહોંચી ગયો છે. તેમણે નડાલને 7-6(7/3), 1-6, 6-3, 6-4ને હરાવ્યા હતા. ફેડરરની આ 31મી ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઈનલ હશે. રવિવારે એવોર્ડ મુકાબલામાં તેમનો સામનો વર્લ્ડ નંબર-1 સર્બિયાના નોવાક જોકોવિચ સાથે થશે.