ગોવાના બીચમાં યુવકને 4 કિમી સુધી ખેંચી ગઈ લહેરો, કોસ્ટગાર્ડે એરલીફ્ટ કરી બચાવ્યો

  •  ગોવાના બીચમાં યુવકને 4 કિમી સુધી ખેંચી ગઈ લહેરો, કોસ્ટગાર્ડે એરલીફ્ટ કરી બચાવ્યો
    ગોવાના બીચમાં યુવકને 4 કિમી સુધી ખેંચી ગઈ લહેરો, કોસ્ટગાર્ડે એરલીફ્ટ કરી બચાવ્યો

પણજીઃ ગોવાના સમુદ્રમાં લહેરોની વચ્ચે ફસાયેલા એક યુવકને ભારતીય તટરક્ષક દળ (Indian Coast Guard) દ્વારા એરલીફ્ટ કરીને બચાવવાનો વીડિયો બહાર આવ્યો છે. ગોવાના સમુદ્ર કિનારે લગભગ 4 કિમી અંદર ફસાઈ ગયેલા આ વ્યક્તિને કોસ્ટ ગાર્ડનીટીમે હેલિકોપ્ટરની મદદથી રેસ્ક્યુ કર્યો હતો. 

આ ઘટના ગોવાના જાણીતા કાબો-ડે-રામા બીચની છે. અહીં લગભગ 20 વર્ષનો એક યુવક સમુદ્રની તેજ લહેરો સાથે ખેંચાઈ ગયો હતો. લહેરોનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે તે ગણતરીની સેકન્ડમાં જ આ યુવકને કિનારાથી લગભગ 2 નોટિકલ માઈલ એટલે કે 3.7 કિમી દૂર ખેંચીને લઈ ગઈ હતી.