સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે આ દેશમાં મુસ્લિમો આગળ આવ્યાં, સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો

  • સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે આ દેશમાં મુસ્લિમો આગળ આવ્યાં, સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો
    સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે આ દેશમાં મુસ્લિમો આગળ આવ્યાં, સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો

કાઠમંડુ: નેપાળની કાઠમંડુ ઘાટીમાં સદીઓથી રહેતા મુસલમાન, સ્થાનિક નેવાર સમુદાયની સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના સંરક્ષણની માગણીના સમર્થનમાં આગળ આવ્યાં છે. હકીકતમાં સરકારે સાર્વજનિક અને ખાનગી ન્યાસોના રાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માટે એક બિલ રજુ  કર્યું છે. ત્યારબાદથી આ માગણી થઈ રહી છે. સ્થાનિક મુસલમાનોના સમૂહ નેવાર મુસ્લિમ સોસાયટીના સભ્યોએ સનાતન હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના સંરક્ષણની માગણીને લઈને સોમવારે કાઠમંડુમાં નિકળેલી રેલીમાં ભાગ લીધો. આ દરમિયાન તેમણે હાથમાં તખ્તીઓ પણ પકડી હતી.