આણંદ અમુલે દુધના ભાવમાં પ્રતિલિટર રૂ.2નો વધારો કર્યો

  • આણંદ અમુલે દુધના ભાવમાં પ્રતિલિટર રૂ.2નો વધારો કર્યો

આણંદ: અમુલે દુધમાં પ્રતિલિટર રૂ.2નો વધારો કર્યો છે. જેમાં અમુલ ગોલ્ડ, અમુલ શક્તિ અને ટી-સ્પેશિયલનો સમાવેશ થાય છે. આવતીકાલથી નવા ભાવનો અમલ શરૂ થશે. દુધની આવક ઘટતા ભાવ વધારો: મળતી માહિતી પ્રમાણે ઉનાળામાં દુધની આવક ઘટી જતા ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો થે. જોકે અમુલે દુધની ખરીદીના ભાવમાં પણ વધારો કર્યો છે. આ ઉપરાંત ભેંસના દુધમાં પ્રતિકિલો ફેટે રૂ.10 અને ગાયના દુધમાં પ્રતિકિલો ફેટે રૂ.4.60નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.