ગીરના જંગલમાં વાડીમાં 2 સિંહણ અને 8 સિંહબાળની લટાર

  • ગીરના જંગલમાં વાડીમાં 2 સિંહણ અને 8 સિંહબાળની લટાર
    ગીરના જંગલમાં વાડીમાં 2 સિંહણ અને 8 સિંહબાળની લટાર

જૂનાગઢ: ગુજરાતની શાન ગણાતા એશિયાટીક સિંહોના વીડિયો અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થાય છે. ત્યારે ગીર જંગલમાં વાડીમાં 2 સિંહણ સાથે 8 સિંહબાળ લટાર મારતા હોય તેવો વીડિયો વાઇરલ થયો છે. જેમાં બે સિંહ અને આઠ સિંહબાળ જોવા મળી રહ્યા છે.