અયોધ્યા કેસની ૨૬મીએ સુનાવણી

  • અયોધ્યા કેસની ૨૬મીએ સુનાવણી
    અયોધ્યા કેસની ૨૬મીએ સુનાવણી

નવી દિૃલ્હી,તા. ૨૦
અયોધ્યા વિવાદૃાસ્પદૃ મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં ૨૬મી ફેબ્રુઆરીના દિૃવસ્ો સુનાવણી થશે. ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈના ન્ોત્ાૃત્વમાં સુપ્રીમ કોર્ટના પાંચ જજની બંધારણીય બ્ોંચ આ મામલાની સુનાવણી કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ટળી ગયા બાદૃ સાધુ સંતોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. જસ્ટિસ યુયુ લલિત્ો મામલાની સુનાવણીથી પોતાન્ો અલગ કરી લેતા નવી બ્ોંચની રચના કરવામાં આવી છે. ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈ, જસ્ટિસ એસએ બોબડે, જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડ, જસ્ટિસ અશોક ભૂષણ અને જસ્ટિસ અબ્દૃુલ નઝીરની બંધારણીય બ્ોંચ આ મામલામાં સુનાવણી કરશે. ૨૭મી જાન્યુઆરીના દિૃવસ્ો સુપ્રીમ કોર્ટના એડિશનલ રજિસ્ટ્રાર લિર્િંસ્ટગ તરફથી જારી કરવામાં આવેલી નોટિસ મુજબ બંધારણીય બ્ોંચમાં સામેલ જસ્ટિસ બોબડે ઉપસ્થિત નહીં હોવાના કારણે ૨૯મી જાન્યુઆરીએ સુનાવણી ટળી ગઈ હતી. અલ્હાબાદૃ હાઈકોર્ટના ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ના ચુકાદૃા સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ૧૪ અરજી દૃાખલ કરવામાં આવી છે. હાઈકોર્ટે વિવાદૃાસ્પદૃ ૨.૭૭ એકરની જમીનન્ો સુન્ની વક્ફ બોર્ડ, નિરમોહી અખાડા અને રામલલ્લા વિરાજમાનન્ો એક સમાનરીત્ો વહેંચી દૃીધી હતી. સમગ્ર મામલામાં વારંવાર સુનાવણી ટળતી રહી છે. અયોધ્યા મામલાન્ો બંધારણીય બ્ોંચની પાસ્ો મોકલવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્કાર કરી દૃીધા બાદૃ સુનાવણીન્ો લઇન્ો તમામની નજર આના ઉપર કેન્દ્રિત થઇ ગઈ છે. મુસ્લિમ પાર્ટીઓ તરફથી એવી દૃલીલ કરવામાં આવી હતી કે, ૧૯૮૪માં ઇસ્માઇલ ફારુકી કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના જજમેન્ટમાં કહૃાું હતું કે, મસ્જિદૃમાં નમાઝ અદૃા કરવાની બાબત ઇસ્લામનો કોઇ ભાગ નથી. આવી સ્થિતિમાં આ ચુકાદૃાન્ો ફરી એકવાર ધ્યાનથી જોવાની જરૂર દૃેખાઈ રહી છે જેથી આ મામલાન્ો પહેલા બંધારણીય બ્ોંચન્ો મોકલવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અલ્હાબાદૃ હાઈકોર્ટે વર્ષ ૨૦૧૦માં ઐતિહાસિક ચુકાદૃો આપ્યો હતો જેની સામે સતત અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. અલ્હાબાદૃ હાઈકોર્ટે વર્ષ ૨૦૧૦માં ઐતિહાસિક ચુકાદૃો આપતા વિવાદૃાસ્પદૃ જમીનન્ો ત્રણ ભાગોમાં વિભાજિત કરી હતી જેમાં રામલલ્લા, સુન્ની વક્ફ બોર્ડ અને નિરમોહી અખાડા વચ્ચે જમીન વિભાજિત કરી હતી. ટાઇટલ વિવાદૃ સાથે સંબંધિત મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્ોર્િંન્ડગ છે. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ના દિૃવસ્ો અલ્હાબાદૃ હાઈકોર્ટે પોતાનો ચુકાદૃો આપ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ત્રણ પક્ષો વચ્ચે જે જોગવાઈ છે ત્ો મુજબ વચ્ચેનો હિસ્સો હિન્દૃુઓનો રહેશે જ્યાં હાલમાં રામલલ્લાની મૂર્તિ છે. નિરમોહી અખાડાન્ો બીજો હિસ્સો આપવામાં આવ્યો હતો જેમાં સીતા રસોઈ અન્ો રામ સંકુલ છે. બાકી એક ત્ાૃતિયાંશ હિસ્સો સુન્ની વક્ફ બોર્ડન્ો આપવામાં આવ્યો હતો. આ તમામ મામલામાં હોબાળો થયો હતો. આ ચુકાદૃાન્ો તમામ પક્ષકારોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર ફેંક્યો હતો. નવમી મે ૨૦૧૧ના દિૃવસ્ો સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદૃ હાઈકોર્ટના ચુકાદૃા પર પ્રતિબંધ મુકીન્ો સ્થિતિન્ો યથાવત રાખવાનો આદૃેશ કર્યો હતો. અયોધ્યા કેસમાં સુનાવણી ચલાવતી વેળા સુપ્રીમની બ્ોંચે મસ્જિદૃમાં નમાઝ અંગ્ો ૧૯૯૪ના ચુકાદૃાન્ો મોટી બ્ોંચન્ો સોંપવાનો ઇન્કાર કરી દૃીધો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે મસ્જિદૃ ઇસ્લામના અખંડ ભાગ તરીકે છે કે કેમ ત્ો સંદૃર્ભમાં ૧૯૯૪ના ચુકાદૃા ઉપર ફરીથી વિચારણા કરવા મોટી બ્ોંચન્ો આ મામલાન્ો સોંપવાનો ઇન્કાર કરી દૃીધો હતો. પાંચમી ડિસ્ોમ્બર ૨૦૧૭ના દિૃવસ્ો જ્યારે અયોધ્યા મામલાની સુનાવણી શરૂ થઇ ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે કહૃાું હતું કે, આ મામલો માત્ર જમીન વિવાદૃનો છે પરંતુ મુસ્લિમ પક્ષકાર તરફથી રજૂ થયેલા રાજીવ ધવન્ો દૃલીલ કરી હતી કે, નમાઝ અદૃા કરવાનો અધિકાર છે અન્ો ત્ોન્ો યોગ્યરીત્ો રાખવો જોઇએ. સુપ્રીમ કોર્ટે આ ચુકાદૃો આપતી વેળા કેટલાક તારણો પણ રજૂ કર્યા હતા. તત્કાલિન ચીફ જસ્ટિસ દિૃપક મિશ્રા અન્ો જસ્ટિસ અશોક ભુષણે ૨-૧ની બહુમતિથી આ ચુકાદૃો આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદૃો આપતી વેળા કેટલીક રજૂઆત કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદૃાન્ો મોટી બ્ોંચન્ો મોકલી દૃેવાની માંગ ફગાવી દૃેવામાં આવી હતી. રામમંદિૃર માટે થનાર આંદૃોલન દૃરમિયાન છઠ્ઠી ડિસ્ોમ્બર ૧૯૯૨ના દિૃવસ્ો અયોધ્યામાં બાબરી મસ્જિદૃન્ો તોડી પાડવામાં આવી હતી. આ મામલામાં અપરાધિક કેસની સાથે સાથે અન્ય કેસ ચાલ્યા હતા.