મસુદૃના મુદ્દા ઉપર ફ્રાન્સ, બ્રિટનનું ભારતન્ો સમર્થન

  • મસુદૃના મુદ્દા ઉપર ફ્રાન્સ, બ્રિટનનું ભારતન્ો સમર્થન
    મસુદૃના મુદ્દા ઉપર ફ્રાન્સ, બ્રિટનનું ભારતન્ો સમર્થન

નવી દિૃલ્હી,તા. ૨૦
પુલવામા ખાત્ો સીઆરપીએફ પર કરવામાં આવેલા ભીષણ ત્રાસવાદૃી હુમલા બાદૃ હવે ત્રાસવાદૃી સંગઠન જેશે મોહમ્મદૃના લીડર કુખ્યાત અઝહર મસુદૃની સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ભારતન્ો ટેકો મળી રહૃાો છે. ખતરનાક મુસદૃ અઝહર પર પ્રતિબંધ મુકવા માટે ફ્રાન્સ, બ્રિટન સહિતના દૃેશોએ ભારતની માંગ સાથે સમર્થન દૃર્શાવ્યુ છે. ભારતન્ો મોટી રાજદ્ધારી મદૃદૃ કરીન્ો ફ્રાન્સ્ો મસુદૃ પર પ્રતિબંધ મુકવા માટેની દૃરખાસ્તન્ો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં રજૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સાથે સાથે ફાયનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સની બ્ોઠકમાં પાકિસ્તાનન્ો ગ્રે લિસ્ટમાં સામેલ કરવાની માંગ કરી છે. આ પ્રસ્તાવન્ો અમેરિકા અન્ો બ્રિટન્ો ટેકો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પુલવામા ખાત્ો ગયા ગુરૂવારના દિૃવસ્ો કરવામાં આવેલા હુમલામાં ૪૦ જવાનો શહીદૃ થયા હતા. ફ્રાન્સના પ્રમુખ ઇમેનુએલ મેક્રોના રાજકીય સલાહકાર ફિલિપ્ો એટિયન મંગળવારના દિૃવસ્ો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત દૃોભાલ સાથે વાતચીત કરી છે. ફ્રાન્સના રાજદ્ધારી સુત્રોએ કહૃાુ છે કે કોઇ એક દૃેશ તરફથી ત્ોમની દૃરખાસ્તન્ો બ્લોક કરવા માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવી શકે છે. જો કે કુખ્યાત મસુદૃ અઝહર પર પ્રતિબંધ મુકવા માટેના પગલા લેવામાં આવે ત્ો જરૂરી છે. પાકિસ્તાન પર રાજદ્ધારી દૃબાણ લાવવા માટેના પ્રયાસો યુદ્ધના ધોરણે જારી રહૃાા છે. નોંધનીય છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં પુલવામા જિલ્લામાં આતંકવાદૃીઓએ ૧૪મી ફેબ્રુઆરીના દિૃવસ્ો એક મોટા હુમલાન્ો અંજામ આપ્યો હતો. આ હુમલામાં સીઆરપીએફના ૪૦ જવાનો શહીદૃ થઇ ગયા હતા. તાજેતરના વર્ષોમાં સૌથી મોટા હુમલાન્ો ત્રાસવાદૃીઓ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવ્યા બાદૃ દૃેશભરમાં લોકોમાં પહેલાથી આક્રોશ છે. ૧૪મી ફેબ્રુઆરીના દિૃવસ્ો ત્રાસવાદૃીઓ દ્વારા ગુપ્તરીત્ો બીછાવવામાં આવેલી જાળ હેઠળ આ ભીષણ હુમલાન્ો અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો જેમાં સીઆરપીએફના જવાનો ફસાયા હતા. ઉરીમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬માં આતંકવાદૃી હુમલા બાદૃ સુરક્ષા દૃળો પર આને સૌથી મોટા હુમલા તરીકે ગણવામાં આવે છે. શ્રીનગર-જમ્મુ હાઈવે ઉપર સ્થિત અવન્તીપોરા વિસ્તારમાં આ હુમલો થયો હતો. આતંકવાદૃી સંગઠન જૈશે મોહમ્મદૃે હુમલાની જવાબદૃારી સ્વીકારી લીધી હતી. વિસ્ફોટક સાથે ભરેલી એક ગાડીન્ો લઇન્ો જૈશના ત્રાસવાદૃી આદિૃલે સીઆરપીએફ જવાનોના કાફલાની બસમાં અથડાવી હતી. હુમલા બાદૃ જવાનોએ પણ કાર્યવાહીના પ્રયાસ કર્યા હતા પરંતુ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. કાફલાની જે બસન્ો ત્રાસવાદૃીઓએ ટાર્ગ્ોટ બનાવી હતી ત્ોમાં ૪૪ જવાનો હતા. જે કાફલા ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્ો જમ્મુથી શ્રીનગર જઇ રહૃાો હતો ત્ોમાં ૨૦૦૦ જવાનો હતા. જે કાફલા ઉપર હુમલો કરાયો ત્ોમાં ૭૦ વાહનો હતા. આમાથી એક ગાડીન્ો ટાર્ગ્ોટ બનાવવામાં આવી હતી. કાશ્મીરમાં આતંકવાદૃીઓ વર્ષોથી સક્રિય રહૃાા છે અન્ો આતંકવાદૃીઓ સામે સર્ચ ઓપરેશન અને ઓપરેશન ઓલઆઉટ યુદ્ધના ધોરણે જારી છે ત્યારે આ આતંકવાદૃી ફરી એકવાર સક્રિય દૃેખાઇ રહૃાા છે. ત્રાસવાદૃીઓ સામે કાર્યવાહી જારી રહી છે. ફ્રાન્સ દ્વારા બીજી વખત મસુદૃ પર પ્રતિબંધ મુકવા માટેની દૃરખાસ્તન્ો ટેકો આપવા માટે ત્ૌયાર છે. ફ્રાન્સ દ્વારા બીજી વખત કોઇ દૃરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા વર્ષ ૨૦૧૭માં અમેરિકાએ બ્રિટન અન્ો ફ્રાન્સના સમર્થનથી યુએનમાં દૃરખાસ્તની માંગ કરી હતી. જો કે ચીન્ો અડચણો ઉભી કરી હતી. પાકિસ્તાનન્ો રાજદ્ધારી મોરચા પર ફટકો આપવાની સાથે સાથે પાકિસ્તાની અર્થતંત્રન્ો ફટકો આપવા માટે પણ ફ્રાન્સ્ો ત્ૌયારી દૃર્શાવી દૃીધી છે.