સાવરકુંડલાના જીંજુડા ગામ નજીક કેમેરામાં કેદ થયો જંગલનો રાજા સિંહ

  • સાવરકુંડલાના જીંજુડા ગામ નજીક કેમેરામાં કેદ થયો જંગલનો રાજા સિંહ
    સાવરકુંડલાના જીંજુડા ગામ નજીક કેમેરામાં કેદ થયો જંગલનો રાજા સિંહ

અમરેલી: રાજ્યમાં ગત બે દિવસથી વાતાવરણમાં આવેલા બદલાવને કારણે અમરેલી પંથકના સાવરકુંડલા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહ દ્વારા દેખાડો દીધો હતો. વરસાદ પડવાને કારણે જંગલોમાં વસવાટ કરી રહેલા જંગલી જીવોને પણ ગરમીથી રાહત મળી હતી. અને સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી પંથકમાં જંગલનો રાજા પણ વરસાદ બાદ પ્રસરેલી ઠંડકની મઝા માણી હતી. સાવરકુંડલાના જીંજુડા ગામ નજીક સિંહ વૃક્ષના છાયડામાં આશરો લેતો નજરો ચડ્યો હતો. વરસાદ શરૂ થતા જ ગરમીથી ઠંડક મેળવવા માટે સિંહ વડલાના ઝાડ નીચે આવીને આરામ ફરમાવી રહ્યો હતો. જ્યારે એક સિંહ ગામ નજીક આવેલા એક ડેમ પાસે પાણીની શોધ કરતો કરતો આવી પહોંચ્યો હતો.