ગેસ જોડાણ વિનાના એપીએલ પરિવારોને ફરી રેશનકાર્ડ પર સબસિડાઈઝ કેરોસીન મળશે

ગાંધીનગર, તા.5
રાજ્યના ગેસ જોડાણ વિનાના અઙક પરિવારોને ફેબ્રુઆરી-ર019થી રેશનકાર્ડ દીઠ 4 લીટર સબસીડાઇઝડ કેરોસીન જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અન્વયે ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ નિર્ણયને પરિણામે ગ્રામીણ અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં અઙક રેશનકાર્ડ ધારકોને હવે આ 4 લીટર કેરોસીનનો સરળતાથી લાભ મળતો થવાનો છે.
મુખ્યમંત્રી સમક્ષ પ્રત્યક્ષ અને જિલ્લા પ્રવાસો દરમ્યાન લોકપ્રતિનિધિઓ, વિવિધ સંગઠનો અને જરૂરતમંદ વર્ગોએ આ કેરોસીનનો જથ્થો જે રાજ્યના જિલ્લામથકોએ 1લી ડિસેમ્બર, ર018થી અને અન્ય વિસ્તારોમાં 1લી જાન્યુઆરી, ર019થી બંધ કરવામાં આવ્યો હતો તે પૂન: સરળતાથી મળી રહે તે માટે રજૂઆતો કરી હતી.
વિજય રૂપાણીએ આ રજૂઆતો પ્રત્યે સંવેદનાસ્પર્શી સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપતાં હવે 1લી ફેબ્રુઆરીથી આઠ મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર સિવાય સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્ડ દીઠ મહત્તમ 4 લીટર કેરોસીન અઙક રેશનકાર્ડ ધારકોને આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
અન્ન, પૂરવઠા મંત્રી જયેશ રાદડીયાએ આ અંગે જણાવ્યું કે આવા પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી ઉજજવલા યોજના-એકસપાંડેડનો અથવા રાજ્ય સરકારની ઙગૠ/કઙૠ સહાય યોજનાનો ઝડપથી લાભ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી જરૂરતમંદ પરિવારોને સબસીડાઇઝડ કેરોસીન પણ વૈકલ્પીક ઇંધણ રૂપે વધારાના જથ્થા તરીકે અપાશે.