ભારતની ખેલાડી સાઇનાની વધુ એક સિધ્ધી: ઇન્ડોનેશિયન તાજ જીત્યો

  • ભારતની ખેલાડી સાઇનાની વધુ એક સિધ્ધી: ઇન્ડોનેશિયન તાજ જીત્યો
    ભારતની ખેલાડી સાઇનાની વધુ એક સિધ્ધી: ઇન્ડોનેશિયન તાજ જીત્યો

જાકાર્તા, તા. ૨૭
ભારતની સ્ટાર બ્ોડિંમટન ખેલાડી સાયના ન્ોહવાલે આજે ઇન્ડોન્ોશિયન માસ્ટર્સમાં તાજ જીતી લેવામાં સફળતા મેળવી હતી. ફાઇનલમાં ત્ોની સામે સ્પ્ોનની શક્તિશાળી ખેલાડી કેરોલીના મારિન હતી પરંતુ ૧૦ મિનિટ બાદૃ જ ત્ોના પગમાં ઇજા થઇ જતાં ત્ોન્ો ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. આની સાથે જ સાયના ન્ોહવાલ ચેમ્પિયન બની ગઈ હતી. ઓલિમ્પિકમાં કાંસ્ય ચંદ્રક જીતનાર સાયના ન્ોહવાલ અને મારિન વચ્ચે જોરદૃાર ટક્કર થવાની આશા હતી પરંતુ ચાહકોન્ો નિરાશા હાથ લાગી હતી. મારિન આ મેચમાં પ્રથમ ગ્ોમમાં ૯-૩થી આગળ ચાલી રહ હતી પરંતુ ત્ોના પગમાં એકાએક પીડા થતાં ત્ો પડી ગઈ હતી અન્ો ત્ો રમી શકવાની સ્થિતિમાં રહી ન હતી. એક વખત્ો ત્ો રમવાના પ્રયાસમાં ઉભી થઇ હતી અન્ો સ્કોરન્ો ૧૦-૩ સુધી લઈ ગઈ હતી પરંતુ પીડા વધી જતા ૧૦-૪ના સ્કોર પર ત્ોન્ો ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. પીડા એટલી વધારે હતી કે, ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન વર્તમાન ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન મારિન એવોર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમમાં પણ ઉપસ્થિત રહી ન હતી. સાયના ન્ોહવાલ આ વર્ષે પ્રથમ ટ્રોફી જીતવામાં સફળ રહી છે. એક સપ્તાહ પહેલા જ મલેશિયન માસ્ટર્સની સ્ોમિફાઇનલમાં ત્ો પરાજિત થઇ હતી. એ વખત્ો મારિનના હાથે જ ત્ોન્ો હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એ વખત્ો સાયનાની ૧૬-૨૧ અને ૧૩-૨૧થી જીત મેળવી હતી. ગયા વર્ષે ત્ો ઇન્ડોન્ોશિયન માસ્ટર્સમાં રનઅર્પ રહી હતી. ત્ો વખત્ો ત્ો ફાઇનલમાં પરાજિત થઇ હતી. આજે પણ ત્ોની સામે મારિન્ો શરૂઆતમાં જોરદૃાર રમત રમી હતી અને લીડ મેળી લીધી હતી. પરંતુ ઇજાગ્રસ્ત થતાં ત્ોન્ો ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. આની સાથે જ ત્ોન્ો ચેમ્પિયન બનવાની તક મળી હતી.