કેટલાક લોકો સ્વાર્થ માટે તામિલનાડુમાં અવિશ્ર્વાસનું વાતાવરણ સર્જે છે: મોદી

મદૃુરાઈ, તા. ૨૭
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીએ આજે મદૃુરાઈમાં એમ્સની આધારશીલા મુકી હતી. મોદૃીએ આ ગાળા દૃરમિયાન કોંગ્રેસ પાર્ટી ઉપર ત્ોજાબી પ્રહારો કર્યા હતા. આની સાથે જ મોદૃીએ ત્ોમના પ્રવાસનો વિરોધ કરનારન્ો લઇને પણ વિરોધીઓની ઝાટકણી કાઢી હતી. વિપક્ષ ઉપર પ્રશ્ર્નો પણ ઉઠાવ્યા હતા. મોદૃીએ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન મારફત્ો ગ્રામિણ સ્વચ્છતામાં ભાગ્ો વધારો થયો હોવાનો દૃાવો કર્યો હતો. તમિળનાડુ બાદૃ મોદૃીએ કેરળના કોચીમાં પણ સભા યોજી હતી. તમિળનાડુમાં ભાજપની સ્થિતિન્ો મજબ્ાૂત કરવા મોદૃી કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપર વાત કરતા નજરે પડ્યા હતા. મોદૃીએ કહૃાું હતું કે, દૃેશન્ો ભ્રષ્ટાચાર અને ભાઈ-ભત્રીજાવાદૃથી છુટકારો અપાવવા માટે પ્રભાવી પગલા લઇ રહૃાા છે. ત્ોમણે ઉમેર્યું હતું કે, દૃેશ સાથે વિશ્ર્વાસઘાત કરનાર અને દૃેશન્ો લુંટનારન્ો છોડવામાં આવશે નહીં. ત્ોમણે ઉમેર્યું હતું કે, ૫૦ વર્ષોમાં જે કામ શરૂ થયુ ન હતું ત્ો કામ ત્ોમની સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન્ો પોતાના પ્રવાસનો વિરોધ કરી રહેલા વિરોધીઓ ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા અન્ો કહૃાું હતું કે, આ કમનસીબ બાબત છે કે, કેટલાક લોકો દ્વારા પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે તમિળનાડુમાં શંકા અને અવિશ્ર્વાસનું વાતાવરણ સર્જવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહૃાા છે પરંતુ ત્ોઓ તમામ લોકોન્ો અપીલ કરવા માંગ્ો છે કે, આવી નકારાત્મક બાબતો માટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. વડાપ્રધાન્ો આ ગાળા દૃરમિયાન વેલ્લાર સમુદૃાયનો ઉલ્લેખ કરતા કહૃાું હતું કે, ત્ોઓ એક મુદ્દા પર વાત કરવા માંગ્ો છે. આ બાબત દૃેવેન્દ્રકુલા વેલ્લાર સમુદૃાય સાથે જોડાયેલી છે. અમે આ સમુદૃાય માટે ન્યાયની ખાતરી કરવાની સાથે સાથે ત્ોમન્ો અન્ોક તકો પણ આપી છે. મહત્વપ્ાૂર્ણ પ્રગતિ પણ આ સંબંધમાં થઇ છે. મોદૃીએ આ ગાળા દૃરમિયાન મદૃુરાઈના લોકો તમિળનાડુના યુવાનોન્ો નકારાત્મક તાકાતોન્ો ફગાવી દૃેવા અપીલ કરી હતી. જનરલ કેટેગરી ક્વોટાનો ઉલ્લેખ કરતા ત્ોમણે કહૃાું હતું કે, તમામ વર્ગના લોકોન્ો વિકાસનો ફાયદૃો મળે ત્ોવા પ્રયાસ થઇ રહૃાા છે. સમાજમાં દૃરેક વર્ગન્ો શિક્ષણ અને રોજગારની સાથે સાથે જરૂરી સાધનો મળે ત્ો પણ જરૂરી છે. આજ ભાવનાની સાથે અમે સામાન્ય વર્ગના ગરીબ લોકોન્ો સરકારી નોકરી અને શિક્ષણમાં ૧૦ ટકા અનામત આપી રહૃાા છીએ. વડાપ્રધાન્ો ૨૦૦ એકરમાં બનનાર ૧૫૦૦ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચથી એણ્સની શિલાન્યાસ વિધિ કરી હતી અન્ો કહૃાું હતું કે, કેન્દ્રની એનડીએ સરકાર આરોગ્ય સ્ોવાઓન્ો પ્રાથમિકતા આપી રહી છે.
મદૃુરાઈમાં મોદૃી પહોંચ્યા ત્યારે વાઈકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. મોદૃી ગો બ્ોકના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.