અમદાવાદ જિલ્લાન ખેડૂતોને ચોમાસા પહેલા સિંચાઇનું પાણી નહિ મળે: વિક્રાંત પાંડે

  • અમદાવાદ જિલ્લાન ખેડૂતોને ચોમાસા પહેલા સિંચાઇનું પાણી નહિ મળે: વિક્રાંત પાંડે
    અમદાવાદ જિલ્લાન ખેડૂતોને ચોમાસા પહેલા સિંચાઇનું પાણી નહિ મળે: વિક્રાંત પાંડે

અમદાવાદ: ચોમાસા પહેલા ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી નહિ મળે. પાકની પિયત અને સિંચાઈ માટે ખેડૂતોએ વરસાદના પાણીની રાહ જોવી પડશે. અમદાવાદ જિલ્લામાં પીવાના પાણી અંતર્ગત કલેક્ટરે ઉનાળા સદભે બોલાવેલી સમીક્ષા બેઠક બાદ આ નિર્ણય સામે આવ્યો છે.  સરકાર ભલે પાણીના પુરવઠા અંગે નિશ્ચિન્ત હોવાનું કહી રહી હોય પરંતુ અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં પીવાના પાણી અંગે તંત્રમાં ડર ચોક્કસ છે. અમદાવાદ જિલ્લા કલેકટર વિક્રાંત પાંડેએ બોલાવેલી બેઠકમાં તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરવામા આવી.  પાણી માટે કેવી હશે વ્યવસ્થા?

  • જરૂરિયાતમંદ સ્થળો પર ટેન્કર દ્વારા પાણી પહોંચાડવાની શરૂઆત
  • વિરમગામ,દેત્રોજ અને માંડલમાં ઘાસચારા અંગે આયોજન
  • જરૂરિયાતમંદ વિસ્તારમાં 1 કરોડ 30 લાખ ઘાસની વ્યવસ્થા
  • 31 લાખ ઘનફૂટ માટી ઉલેચી તળાવ ઊંડા કરવામાં આવશે