મોડાસામાં એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય તો કર્યો છે, પણ પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટતા દુકાનોમાં પાણી...

  •   મોડાસામાં એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય તો કર્યો છે, પણ પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટતા દુકાનોમાં પાણી...
    મોડાસામાં એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય તો કર્યો છે, પણ પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટતા દુકાનોમાં પાણી...
  •   મોડાસામાં એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય તો કર્યો છે, પણ પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટતા દુકાનોમાં પાણી...
    મોડાસામાં એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય તો કર્યો છે, પણ પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટતા દુકાનોમાં પાણી...

 દુકાનોમાં પાણી ઘૂસેલા જોઇને કદાચ આપને ચોમાસાના દ્રશ્યો યાદ આવતા હશે,, પણ એવું નથી.. મોડાસાના ભરચક વિસ્તાર એવા નવજીવન ચોકમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ પાણીની ભાઈપ લાઈનમાં ભંગાણ સર્જાતા હજ્જારો લિટર પાણીનો વેડફાટ થયો,,, એટલું જ નહીં પાઈપલાઈન તૂટતાની સાથે જ આસપસાની દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓનો માલ-સામાન પણ વ્યર્થ થઇ ગયો,,,, વેપારીઓ કરે તો શું કરે,,, તેમની પાસે નુકસાન વેઠવા સિવાય બીજો કોઇ વિકલ્પ પણ નથી,,, પાણીની પાઈપ લાઈન તૂટવાની ઘટના બાદ તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં જ રહ્યું હતું,,, જો કે વાપારીઓએ દુકાનમાં ભરાઈ ગયેલું પાણી મોટર તેમજ નાના સાધનોથી બહાર કાઢવાની ફરજ પડી હતી,, મોડાસા નગર પાલિકા એક તરફ પાણીના બચાવ માટે એંકાતરે પાણી આપવાનો નિર્ણય કરે છે, તે બીજી બાજી ભંગાણ સર્જાવાની સ્થિતિ આવા નિર્ણયો પર પાણી ફેરવી દે તેવું લાગી રહ્યું છે,,