સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના 200 આદિવાસી કર્મી. 3 મહિનાથી પગાર વગરના

  • સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના 200 આદિવાસી કર્મી. 3 મહિનાથી પગાર વગરના
    સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના 200 આદિવાસી કર્મી. 3 મહિનાથી પગાર વગરના

કેવડિયા, તા.10
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં વિવિધ વિભાગોમાં ત્રણથી ચાર ખાનગી કંપની કામ કરે છે. સ્થાનિકોને નોકરીમાં પ્રાધાન્ય આપ્યું હોય એ માટે આ તમામ એજન્સીઓમાં 200થી વધુ યુવક યુવતીઓ નોકરી કરે છે. જેમાં કોઈ ટિકિટબારી પર, તો કોઈ ચોકીદાર, સફાઈ કામદાર અને માળી કામ કરે છે, ત્યારે આ સ્થાનિક આદિવાસી કર્મચારીઓનો છેલ્લા અઢીથી 3 મહિનાથી પગાર થતો નથી.
ત્રણ મહિનાથી પગારના વલખા મારતા કર્મચારીઓએ આજે સવારે પગાર મુદ્દે અધિકારીઓ સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. પગારની રક્ઝક 1 કલાક ચાલી જેને કારણે ટિકિટબારી એક કલાક મોડી ખુલી હતી.
ખાનગી એજન્સીઓ જે કામગીરી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રોજેક્ટમાં કરે છે, જેમાં બહારના અને સ્થાનિક આદિવાસી કર્મચારીઓમાં વ્હાલા દવલાની નીતિ અપનાવી ભેદભાવ રાખે છે. બહારથી આવતા કર્મચારીઓને પૂરો પગાર આપે છે જ્યારે સ્થાનિકોને ઓછો પગાર આપે છે અને જેમાંથી પણ જેટલા પર સહીઓ કરાવે છે તેના કરતા અડધો પગાર આપે છે. અને સમયસર પગાર પણ આપવામાં આવતો નથી.