સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઈરાકી વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનો પ્રયાસ...

  • સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઈરાકી વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનો પ્રયાસ...
    સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઈરાકી વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનો પ્રયાસ...

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઈરાકી વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનો પ્રયાસ...યુનિવર્સિટી કૅમ્પલસમાં સોમવારની મોડીરાત્રે બનેલ ઘટના...અજાણ્યા બાઇક સવારોએ હથિયાર બતાવીને વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનો કર્યો પ્રયાસ...બન્ને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ તાબે નહિ થતા લૂંટારુઓ કેમ્પલ્સમાંથી ભાગ્યા...નાસીર હુસેન અને જુમા કૂદેર નામના ઈરાકી નાગરિકો હાલ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં કેમેસ્ટ્રીમાં પીએચડીના વિદ્યાર્થી...યુનિવર્સિટી પોલીસે મામલે અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી...