સેંસેકસ 197 પોઇન્ટ સુધરીને બંધ થયો

  • સેંસેકસ 197 પોઇન્ટ સુધરીને બંધ થયો
    સેંસેકસ 197 પોઇન્ટ સુધરીને બંધ થયો

મુંબઇ,તા. ૧૬
શેરબજારમાં આજે શરૂઆતી કારોબારમાં મંદૃી રહૃાા બાદૃ અંત્ો રિકવરીનો દૃોર રહૃાો હતો. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૧૯૭ પોઇન્ટ અથવા તો ૦.૫૬ ટકા સુધરીન્ો ૩૫૪૫૭ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૬૬ પોઇન્ટ અથવા તો ૦.૬૨ ટકા રિકવર થઇન્ો ૧૦૬૮૨ની સપાટીએ રહૃાો હતો. સ્ોક્ટરલ ઇન્ડેક્સની વાત કરવામાં આવે તો નિટી પીએસયુ બ્ોંક ઇન્ડેક્સમાં બ્ો ટકાનો ઉછાળો રહૃાો હતો. ઓરિયેન્ટલ બ્ોંક ઓફ કોમર્સ અને બ્ોંક ઓફ ઇન્ડિયાના શેરમાં ત્ોજી રહી હતી. બ્રોડર માર્કેટમાં મિડકેપ ઇન્ડેક્સ ૧૪૯૯૮ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં સપાટી ૧૪૪૮૬ રહી હતી. શેરબજારમાં હાલમાં ઉતારચઢાવનો દૃોર જારી રહી શકે છે. એશિયન શેરબજારમાં મિશ્ર સ્થિતિ જોવા મળી હતી.
અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે વેપાર મડાગાંઠનો અંત આવે ત્ોવા સંકેત પણ દૃેખાઈ રહૃાા છે. નાસ્ડેકમાં ૦.૫ ટકાનો ઘટાડો આજે રહૃાો હતો. એશિયન શેરબજારમાં મિશ્ર સ્થિતિની સાથે સાથે ઓપ્ોક ઉત્પાદૃન ઉપર નજર કેન્દ્રિત થઇ ગઈ છે. આજે બ્રેન્ટ ક્રૂડની િંકમત બ્ોરલદૃીઠ ૬૭.૧૪ ડોલર રહી હતી. સ્ોંસ્ોક્સ ગુરૂવારના દિૃવસ્ો કારોબારના અંત્ો ૧૧૯ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૨૬૧ની સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે બ્રોડર નિટી ૪૦ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૬૧૭ની સપાટીએ રહૃાો હતો. ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની િંકમત નરમ પડ્યા બાદૃ પ્ોટ્રોલ અને ડીઝલની િંકમતો વધવાથી હોલસ્ોલ પ્રાઇઝ ઇન્ડેક્સ ઉપર આધારિત ફુગાવાનો આંકડો ઓક્ટોબર મહિનામાં વધીન્ો ચાર મહિનાની ઉંચી સપાટી ઉપર પહોંચી ગયો છે.ડબલ્યુપીઆઈ ફુગાવાનો આંકડો ચાર મહિનાની ઉંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. પ્ોટ્રોલ અને ડીઝલની િંકમતમાં વધારાના લીધે ફુગાવાનો આંકડો ૫.૨૮ ટકા થયો છે. ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં ચાર મહિનાની ઉંચી સપાટીથી ક્રૂડમાં ૨૧ ટકા સુધીનો ઘટાડો થઇ ચુક્યો છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ડબલ્યુપીઆઈ ફુગાવાનો આંકડો વધીન્ો ૫.૧૩ ટકા થયો હતો જે ઓગસ્ટ મહિનામાં ૪.૫૩ ટકાની નીચી સપાટીએ હતો. શેરબજારમાં હાલમાં બ્ો દિૃવસની રજા રહી હતી.શેરબજારમાં કારોબાર બાદૃ સીપીઆઈ ફુગાવાના આંકડા ઓક્ટોબર મહિના માટેના જારી કરવામાં આવ્યા હતા. એકબાજુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનનો આંકડો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આંશિકરીત્ો વધીન્ો ૪.૫ ટકા થયો છે. મેન્યુફેક્ચિંરગ સ્ોક્ટરના શાનદૃાર દૃેખાવના લીધે આંકડામાં સુધારો થયો છે. બીજી બાજુ સીપીઆઈ આધારિત ફુગાવાનો આંકડો ઓક્ટોબર મહિનામાં ૩.૩૧ ટકા રહૃાો છે. સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં આ આંકડો ૩.૭૭ ટકા હતો. પ્રાયમરી ગુડ્ઝ ગ્રોથનો આંકડો માસિક આધાર પર ૨.૬ ટકાના દૃરે યથાવત રહૃાો હતો. સીપીઆઈ આધારિત ફુગાવો ઓક્ટોબર મહિનામાં ૩.૩૧ ટકા રહૃાો છે જે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આનાથી વધારે હતો.
સપ્ટેમ્બરમાં રિટેલ ફુગાવો વધીન્ો ૩.૭૭ ટકા રહૃાો હતો જે ઓગસ્ટમાં ૩.૬૯ ટકા હતો જે ૧૦ મહિનાની નીચી સપાટી હતી .