વડોદરા: કોર્પોરેશનની સભામાં ભાજપ કોર્પોરેટર અને ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા વચ્ચે ‘તુ..તુ,મે...મે’

  • વડોદરા: કોર્પોરેશનની સભામાં ભાજપ કોર્પોરેટર અને ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા વચ્ચે ‘તુ..તુ,મે...મે’
    વડોદરા: કોર્પોરેશનની સભામાં ભાજપ કોર્પોરેટર અને ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા વચ્ચે ‘તુ..તુ,મે...મે’

વડોદરા: કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં લારી મુદ્દે ભાજપ કોર્પોરેટર અને ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થતા સભા હંગામેદાર બની હતી. વડોદરા કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં કોગ્રેસના બદલે ભાજપના કોર્પોરેટપ શૈલેષ મહેતાએ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી. 

વાઘોડીયા રોડ પર આવેલા આયુર્વેદીક કોલેજ પાસેના નારાયણ એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિગમાંથી કોર્પોરેશને લારી હટાવી હતી જે મામલે લારીધારકે શૈલેષ મહેતાને રજુઆત કરતા શૈલેષ મહેતાએ કોર્પોરેશનની સભામાં સમગ્ર મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. શૈલેષ મહેતાએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર પર કોઈના કહેવાથી લારી હટાવતા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો.