વેર-ઝેર નહીં, પ્રેમ-શાંતિ ફેલાવીએ, આવો ગુજરાતના ગૌરવને વધારીએ - કમલેશ મિરાણી

  • વેર-ઝેર નહીં, પ્રેમ-શાંતિ ફેલાવીએ, આવો ગુજરાતના ગૌરવને વધારીએ - કમલેશ મિરાણી
    વેર-ઝેર નહીં, પ્રેમ-શાંતિ ફેલાવીએ, આવો ગુજરાતના ગૌરવને વધારીએ - કમલેશ મિરાણી

રાજકોટ તા. 1
1 લી મે, 1960ના દિવસે મહા2ાષ્ટ્ર અને ગુજ2ાત નું વિભાજન થયુ હતું અને પ9 વર્ષ્ા પૂર્ણ ક2ી 60 માં વર્ષ્ામાં પ્રવેશેલુ ગુજ2ાત આજે દેશના વિકાસનું એન્જીન સાબીત થઈ 2હયુ છે અને સમગ્ર વિશ્ર્વમાં ગુજ2ાતનું વિકાસ મોડેલ પ્રખ્યાત છે. ગુજ2ાતી લોકો દેશ-વિદેશમાં વેપા2 માટે પ્રખ્યાત છે. ગુજ2ાતી પ્રજા સાહસિક પણ એટલી જ છે. માત્ર ભા2તના ખુણે-ખુણે નહી પ2ંતુ વિશ્ર્વના દ2ેક દેશમાં ગુજ2ાતીઓ જઈને વસ્યા છે. એટલે જ કહેવાય છે કે, તમે વિશ્ર્વમાં ગમે ત્યા જાવ, ત્યા તમને ગુજ2ાતી જરૂ2 મળી 2હેશે.
દેશને આઝાદી અપાવના2ા 2ાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી ગુજ2ાતના પો2બંદ2ના વતની હતા, આઝાદી પછી દેશી 2જવાડાઓનો ગુજ2ાતમાં વિલય ક2ાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવના2ા દેશના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સ2દા2 વલ્લભભાઈ પટેલ પણ ગુજ2ાતના હતા. અને હાલ દેશના વડાપ્રધાન ન2ેન્દ્રભાઈ મોદી પણ વડાપ્રધાન બનતા પહેલા પણ તેઓ સતત ત્રણ કાર્યકાળ સુધી ગુજ2ાતના મુખ્યમંત્રી 2હી ચૂક્યા છે. અને વિશ્ર્વભ2માં ગુજ2ાતને ગૌ2વ અપાવ્યુ છે અને ગુજ2ાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજ2ાતના વિકાસને આગળ ધપાવી 2હયા છે અને ગુજ2ાત માટે આપેલા યોગદાન અને બલિદાનોને સાર્થક ક2ી 2હયા છે. ત્યા2ે શહે2 ભાજપ પ્રમુખ કમલેશ મિ2ાણી, મહામંત્રી દેવાંગ માંકડ, જીતુ કોઠા2ી, કિશો2 2ાઠોડે અંતમાં શુભકામના પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે માત્ર સમસ્યા નહી, સમાધાનની સમજણને કેળવીએ, એકલી વેદના નહી, સેવા સાથેની સંવેદના પ્રગટાવીએ, વે2ઝે2 નહી, પ્રેમ-શાંતિ ફેલાવીએ, આવો ગુજ2ાતના ગૌ2વને વધા2ીએ.