40 ધારાસભ્યોવાળા નિવેદન મુદ્દે મમતા ભડક્યાં, ગણાવ્યા બેશરમ વડાપ્રધાન

  • 40 ધારાસભ્યોવાળા નિવેદન મુદ્દે મમતા ભડક્યાં, ગણાવ્યા બેશરમ વડાપ્રધાન
    40 ધારાસભ્યોવાળા નિવેદન મુદ્દે મમતા ભડક્યાં, ગણાવ્યા બેશરમ વડાપ્રધાન

નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ વડાપ્રધાન મોદી પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. મમતા બેનર્જીએ ટીએમસીનાં 40 ધારાસભ્યોનાં સંપર્કમાં હોવાનાં નિવેદનનો હવાલો ટાંકીને વડાપ્રધાન મોદીને બેશરમ ગણાવ્યા હતા. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, ટીએમસીનાં લોકો પૈસા સામે વેચાતા નથી. મમતાએ મોદીને સલાહ આપતા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન પહેલા તમારુ દિલ્હી સંભાળો પછી બંગાળને જુઓ. મમતાએ કહ્યું કે, મારી પાર્ટીમાં તમામ સમર્પિત છે અને પોતાનું લોહી પણ વહેંચવા માટે તૈયાર છે. મારા ધારાસભ્યોને પૈસાની શક્તિથી ખરીદી શકાય નહી. મમતાએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીની ઉમેદવારી રદ્દ કરી દેવી જોઇએ કારણ કે તેમણે લોકોને ખરીદવાની વાત કરીને સંવિધાનનુ ઉલ્લંઘન કર્યું છે. બંગાળનાં લોકો ક્યારે પણ ભાજપનો સ્વિકાર નહી કરે. મમતા એટલે જ નહોતા અટક્યાં તેમણે ભાજપનાં તોફાનીઓની પાર્ટી ગણાવી હતી.