સેંસેકસમાં વધુ 157 પોઇન્ટનો સુધારો

  • સેંસેકસમાં વધુ 157 પોઇન્ટનો સુધારો
    સેંસેકસમાં વધુ 157 પોઇન્ટનો સુધારો

મુંબઇ,તા. ૨૬
શેરબજારમાં આજે સતત બીજા કારોબારી દિૃવસ્ો ત્ોજી રહી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૦.૫ ટકા ઉછળીન્ો નવી સપાટી ઉપર રહૃાો હતો. ડિસ્ોમ્બર સિરિઝમાં યુચર એન્ડ ઓપ્શન (એફ એન્ડ ઓ) કોન્ટ્રાક્ટની પ્ાૂર્ણાહૂતિના દિૃવસ્ો બજારમાં સારી સ્થિતિ રહી હતી. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૧૫૭ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૫૮૦૭ની સપાટીએ રહૃાો હતો.
જ્યારે નિટી ૫૦ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૦૭૮૦ની સપાટીએ રહૃાો હતો. નિટી આઈટી ઇન્ડેક્સમાં ૧.૪ ટકાનો ઉછાળો રહૃાો હતો. ઇન્ફોસીસ અને ટીસીએસના શેરમાં ત્ોજી જામી હતી. એફએમસીજી ઇન્ડેક્સમાં ૧.૩ ટકાનો ઉછાળો રહૃાો હતો. બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૦.૩ ટકા અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૦.૩ ટકાનો ઉછાળો રહૃાો હતો. શેરબજારમાં ગઇકાલે ત્રણ દિૃવસથી ચાલતી મંદૃી ઉપર બ્રેક મુકાઈ હતી.
કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ઉતારચઢાવ બાદૃ ૧૮૦ પોઇન્ટ સુધરીન્ો ૩૫૬૫૦ની સપાટીએ રહૃાો હતો. નિટી ઇન્ડેક્સમાં ૬૬ પોઇન્ટનો ઉછાળો નોંધાતા ત્ોની સપાટી ૧૦૭૩૦ રહી હતી. સરકારે છેલ્લા થોડાક સપ્તાહ દૃરમિયાન જ અન્ોક મોટા નિર્ણય લીધા છે. હાલમાં જીએસટી કાઉન્સિલની મહત્વપ્ાૂર્ણ બ્ોઠક મળી હતી. આ બ્ોઠકમાં કેટલીક રાહત અપાઈ હતી જેના ભાગરુપ્ો ફિલ્મોની ટિકિટ, ટીવી સ્ોટ, કોમ્પ્યુટર, પાવર બ્ોન્ક, ટીવી સ્ક્રીન સહિતની દૃરરોજ ઉપયોગમાં આવતી ૨૩ ચીજવસ્તુઓ પર જીએસટી રેટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આની સાથે જ આ તમામ ચીજો પહેલી જાન્યુઆરી ૨૦૧૯થી સસ્તી થશે. ગઇકાલે શનિવારના દિૃવસ્ો જે ચીજવસ્તુ પર દૃર ઘટાડવામાં આવ્યા હતા ત્ો દૃર પહેલી જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે. જે ચીજવસ્તુઓ પર ટેક્સ ઘટાડવામાં આવ્યો હતો ત્ોમાં ૧૭ ચીજ વસ્તુઓ અન્ો છ સર્વિસનો સમાવેશ થાય છે.
છ વસ્તુન્ો ૨૮ ટકાના સ્લેબમાંથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકાના જીએસટી સ્લેબમાં મુકવામાં આવી હતી.નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ જીએસટી કાઉન્સિલની બ્ોઠક બાદૃ ગઇકાલે આ અંગ્ોની જાહેરાત કરી હતી જીએસટી કાઉન્સિલની બ્ોઠકમાં ટાયર, વીસીઆર અન્ો લિથિયમ બ્ોટરીન્ો ૨૮ ટકાના સ્લેબમાંથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકાના સ્લેબમાં લવાયા હતા. ૩૨ ઈંચ સુધીના ટીવી પર દૃરો ૨૮ ટકાથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકા કરાયા હતો.વિદૃેશી મૂડીરોકાણકારોએ છેલ્લા સપ્તાહના કારોબાર દૃરમિયાન ભારતીય મૂડી માર્કેટમાં ૪૦૦૦ કરોડ રૂપિયા ઠાલવી દૃીધા હતા.