ખેતરોના સર્વે નંબર બદલાશે

  • ખેતરોના સર્વે નંબર બદલાશે
    ખેતરોના સર્વે નંબર બદલાશે

રાજકોટ તા.27
રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં રી-સર્વેની કામગીરી પુરી થયા બાદ તમામ ખેડૂતોની ખેતીની જમીનને 6 આંકડાના સર્વે નંબર આપવામાં આવશે. કિસાનોને નવા નંબર આપી તેની રેવન્યુ રેકર્ડમાં નોંધ પાડી તમામ પ્રમોલગેશન નોંધ-રેવન્યુ રેકર્ડ ઓનલાઇન કરી દેવામાં આવશે. હિસ્સા પાડવાના કિસ્સામાં હાલમાં પૈકી શબ્દ લખવાના સ્થાને ત્રણ આંકડા લખવામાં આવશે. જેની જાણ તમામ ડી.આઇ.એલ.આર.ને કરી દેવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકારે રેવન્યુ રેકર્ડ અપ-ટુ-ડેઇટ કરવાની અને તમામ રેકર્ડ ઓનલાઇન કરવાની શરૂ કરેલી કામગીરીના ભાગરૂપે હવે રેવન્યુ વિભાગે રાજકોટ સહિત રાજ્યભરના તમામ કિસાનોની ખેતીની જમીનના સર્વે નં.6 ડીજીટના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નવા 6 ડીજીટના નંબર આપતા પૂર્વે આ તમામ ખેતરોની ડીજીટલ માપણી, વાંધા-સુચનનો નિકાલ થયો હશે અને આ રી-સર્વેની કામગીરી માર્ચ-ર019 પહેલા પુરી કરી લેવા સરકારે સુચના આપી જે ગામનું પ્રમોલગેશન બાકી છે તે ઝડપથી પૂરૂ કરવા જણાવ્યું છે. આ કામગીરી સંદર્ભે હાલમાં તમામ સર્વેયરોને દરરોજ 1ર ગામડાની માપણી કરી, રેકર્ડ તૈયાર કરી આપવાની સુચના અપાયેલી છે. જેમાં વિરોધ ઉઠતા હવે 1ર ગામોની માપણીના બદલે પાંચ અથવા છ ગામોની માપણી કરી રેકર્ડ તૈયાર કરવા માટેની નવી સુચના અપાયેલી છે.
રાજ્ય સરકારના મહેસુલ વિભાગે રી-સર્વેની કામગીરી પુરી થયા બાદ હાલમાં 133 જેટલા ગામોમાં ખેતીની જમીનના નવા 6 આંકડાના સર્વે નંબરો તૈયાર કરવા તમામ ડીઆઇએસઆરને સુચના આપી છે. ખેતીની જમીનમાં ભાગ પડયા બાદ જેટલા હિસ્સા પાડવામાં આવશે તેમાં મુળ સર્વે નંબર યથાવત રાખી તે સર્વે નંબરની પાછળના ભાવે 3 આંકડાના ડીજીટલ નંબર આપવામાં આવશે. આ નવી પધ્ધતિના કારણે પૈકી નંબરનું વ્યક્તિત્વ મીટાવી દેવાશે અને દરેક હિસ્સાના ચોક્કસ નંબર મળશે જેનાથી કિસાનોને બીનખેતી કરાવવા સમયે કોઇ રેવન્યુ રેકર્ડની ખરાઇની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે. દરમ્યાન રાજ્ય સરકારે તમામ રેવન્યુ રેકર્ડ ઓનલાઇન કરવા માટે શરૂ કરેલી કાર્યવાહી સંદર્ભે સમાન નંબરની માથાકુટ થાય નહીં તે માટે દરેક જીલ્લાને અલગ-અલગ ડીજીટલ કોડ નંબર આપવા બાબતે વિચારણા શરૂ કરી છે જેથી કરીને કોઇપણ સ્થળેથી તે જ જીલ્લાનો ખેતીનો રેવન્યુ રેકર્ડ મળી શકે અને ચોક્કસ માપ મળી રહે તેવો હેતુ રખાયો છે.