ધોરાજીમાં હજરત બાદુલાશાહ બાવા ના ઉર્ષ નો થતો પ્રારંભ

  • ધોરાજીમાં હજરત બાદુલાશાહ બાવા ના ઉર્ષ નો  થતો પ્રારંભ
    ધોરાજીમાં હજરત બાદુલાશાહ બાવા ના ઉર્ષ નો થતો પ્રારંભ

ધોરાજી તા.25
ધોરાજી ખાતે ના મશહૂર વલી અલ્લાહ અને બહારપુરા ખાતે કબ્રસ્તાન માં જેઓ નું મજાર શરીફ આવેલ છે તેવા હજરત બાદુલાશાહ બાવા ના ઉર્ષ નો પ્રારંભ શાનો શોકત થી થયો છે ઉર્ષ શરીફ ની ઉજવણી દરગાહ શરીફ ના ખાદીમ સૈયદ યુનુસ બાપુ ના વડપણ હેઠળ થઇ રહી છે
અને ત્રણ દિવસીય ઉર્ષ ની ઉજવણી ના ભાગરૂપે તા 24 ને સોમવારે બપોરે 3 કલાકે દરગાહ શરીફ ખાતે ગુસલ શરીફ ની પવિત્ર રશમ અદા કરાઈ હતી બાદ માં વિશાળ સંદલ શરીફ નીકળેલ હતું
અને ઉર્ષ નિયમિતએ દરગાહ શરીફ ખાતે મહેફિલ એ મિલાદ સહીત ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાનાર છે આ ઉર્ષ માં પધારવા ગાદી નશીન સૈયદ યુનુસબાપુ એ અખબાર યાદી માં જણાવ્યું છે