ઉપલેટામાં સ્વચ્છતાનું જાગૃતી માટે આવેલ રથનું નગરપાલિકા દ્વારા સ્વાગત

  • ઉપલેટામાં સ્વચ્છતાનું જાગૃતી માટે આવેલ રથનું નગરપાલિકા દ્વારા સ્વાગત
    ઉપલેટામાં સ્વચ્છતાનું જાગૃતી માટે આવેલ રથનું નગરપાલિકા દ્વારા સ્વાગત

ઉપલેટા તા.24
રાજય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્વચ્છતા પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને લોકો સ્વચ્છ ભારત સ્વચ્છ નગર-સ્વચ્છ ગામડુ બનાવી ને પોતાનું જીવન ધોરણઅને સ્વસ્થય સારુ બનાવવા અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા સ્વચ્છતા રથ બનાવી શહેર-શહેર, ગામડે-ગામડે આ રથ દ્વારા લોક જાગૃતિ કરવામાં આવે છે.
આજે આ રથ ઉપલેટા આવતા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મણીબેન ચનુવાડીયા, દાનભાઇ ચનુવાડીયા, ઉપપ્રમુખ ધવલ માકડીયાએ સ્વચ્છતા રથનું સવાગત કરી ઉપલેટાના મુખ્યમાર્ગો ઉપર ફેરવી રથમાં રહેલ વિડિયો પ્રોજેકટ દ્વારા લોકોને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપેલ હતો.
આ પ્રસંગેબાવલા ચોક-બસ સ્ટેન્ડ ચોકમાં યોજાયેલ સ્ટેજ કાર્યક્રમ શહેરની વિવિધ શાળાના બાળકો અને નગરપાલિકાના સદસ્યો તથા અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે બોલતા દાનાભાઇ ચનુવાડીયા તથા ચીફ ઓફીસર દવે સાહેબે કહ્યુ: કે રાજય-કેન્દ્ર અને નગરપાલિકા સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવે તે બરાબર છે. પણ લોકોએ સ્વયં જાગૃત થવુ પડશે. આપણે આપણા ઘરથી શેરીથી, મહોલ્લાથી, સ્વચ્છતા રાખીને દેશને સુંદર બનાવવાનો છે. શરુઆત આપણાથી કરવાની છે.
આપણે આપણા ઘરનો સુકો અને જમીનનો કચરો જુદો રાખીને જુદા વાહનમાં નગરપાલિકાને આપવો જોઇએ. ઘરનો કાચરો ઘરમાં કચરાપેટી રાખીને જયાં નગરપાલિકાનું વાહન આવે ત્યારે તેમાં નાખવાનો ખાસ આગ્રહ રાખો આ પ્રસંગે નગરપાલિકાના સદસ્યો-ઈધકારીઓ સર્વથી ધવલ માકડીયા-રણુભા જાડેજા- ગોવિંદભાઇ બારૈયા- મયુરભાઇ સુવા- રાકેશભાઇ કપુપરા, હરસુખ સોજીત્રા, અશોકભાઇ ડેર સહિત વિવિધ શાળાનો શૈક્ષણિક સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો.