મંદીનો દોર : સેંસેકસમાં વધુ 272 પોઇન્ટનો મોટો ઘટાડો

  • મંદીનો દોર : સેંસેકસમાં વધુ 272 પોઇન્ટનો મોટો ઘટાડો
    મંદીનો દોર : સેંસેકસમાં વધુ 272 પોઇન્ટનો મોટો ઘટાડો

મુંબઇ,તા. ૨૪
શેરબજારમાં આજે સતત ત્રીજા કારોબારી સ્ોશનમાં મંદૃીનું મોજુ રહૃાું હતું. ક્રિસમસ પહેલા શેરબજારમાં એક ટકા સુધીનો ઘટાડો રહૃાો હતો. મેટલ અન્ો ઓટો મોબાઇલના શેરમાં મંદૃીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. આવતીકાલે મંગળવારના દિૃવસ્ો શેરબજારમાં રજા રહેશે. બુધવારના દિૃવસ્ો બજાર ફરી ખુલશે. બીએસઈ સ્ોંસ્ોક્સ ૨૭૨ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૩૫૪૭૦ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે બ્રોડર નિટી ૯૧ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૦૬૬૪ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. સ્ોક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં નિટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં દિૃવસમાં સૌથી વધુ કડાકો રહૃાો હતો. ત્ોના શેરમાં ૨.૩ ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. િંજદૃાલ સ્ટીલ અને પાવરના શેરમાં મોટો કડાકો રહૃાો હતો. નિટી ઓટો ઇન્ડેક્સમાં પણ ૧.૪ ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં આજે ૦.૫૪ ટકાનો ઘટાડો રહેતા ત્ોની સપાટી ૧૫૧૭૧ રહી હતી. સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૧.૧૪ ટકાનો ઘટાડો રહેતા ત્ોની સપાટી ૧૪૪૬૬ રહી હતી. શેરબજારમાં છેલ્લા કેટલાક દિૃવસથી અવિરત મંદૃી રહી છે. શેરબજારમાં આગામી સપ્તાહમાં નવા ઘટનાક્રમ જોવા મળશે જે પ્ૌકી ડિસ્ોમ્બર સિરિઝમાં યુચર એન્ડ ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટની અવધિ ગુરુવારના દિૃવસ્ો પ્ાૂરી થશે. મૂડી રોકાણકારો જાન્યુઆરી સિરિઝમાં પ્રવેશ કરશે. નિટી યુચર ૧૦૭૬૯ની સપાટીએ રહૃાો હતો. ક્રૂડની િંકમતો પણ અસર કરી રહી છે. ઓછી માંગ અન્ો ઓવર સપ્લાયની સ્થિતિના લીધે છેલ્લા સપ્તાહમાં ક્રૂડની િંકમત ૧૧ ટકા સુધી ઘટી ગઈ છે જે વર્ષ ૨૦૧૭ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળા બાદૃથી સૌથી નીચી સપાટી છે. ક્રૂડની િંકમતમાં હજુ ઘટાડો રહી શકે છે. ત્ોના લીધે પ્ોટ્રોલ અન્ો ડિઝલની િંકમતમાં પણ ઘટાડો રહેશે. સરકારે છેલ્લા થોડાક સપ્તાહ દૃરમિયાન જ અન્ોક મોટા નિર્ણય લીધા છે. હાલમાં જીએસટી કાઉન્સિલની મહત્વપ્ાૂર્ણ બ્ોઠક મળી હતી. આ બ્ોઠકમાં કેટલીક રાહત અપાઈ હતી જેના ભાગરુપ્ો ફિલ્મોની ટિકિટ, ટીવી સ્ોટ, કોમ્પ્યુટર, પાવર બ્ોન્ક, ટીવી સ્ક્રીન સહિતની દૃરરોજ ઉપયોગમાં આવતી ૨૩ ચીજવસ્તુઓ પર જીએસટી રેટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આની સાથે જ આ તમામ ચીજો પહેલી જાન્યુઆરી ૨૦૧૯થી સસ્તી થશે. ગઇકાલે શનિવારના દિૃવસ્ો જે ચીજવસ્તુ પર દૃર ઘટાડવામાં આવ્યા હતા ત્ો દૃર પહેલી જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે. જે ચીજવસ્તુઓ પર ટેક્સ ઘટાડવામાં આવ્યો હતો ત્ોમાં ૧૭ ચીજ વસ્તુઓ અન્ો છ સર્વિસનો સમાવેશ થાય છે. છ વસ્તુન્ો ૨૮ ટકાના સ્લેબમાંથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકાના જીએસટી સ્લેબમાં મુકવામાં આવી હતી.
નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ જીએસટી કાઉન્સિલની બ્ોઠક બાદૃ ગઇકાલે આ અંગ્ોની જાહેરાત કરી હતી જીએસટી કાઉન્સિલની બ્ોઠકમાં ટાયર, વીસીઆર અન્ો લિથિયમ બ્ોટરીન્ો ૨૮ ટકાના સ્લેબમાંથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકાના સ્લેબમાં લવાયા હતા. ૩૨ ઈંચ સુધીના ટીવી પર દૃરો ૨૮ ટકાથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકા કરાયા હતો.વિદૃેશી મૂડીરોકાણકારોએ છેલ્લા સપ્તાહના કારોબાર દૃરમિયાન ભારતીય મૂડી માર્કેટમાં ૪૦૦૦ કરોડ રૂપિયા ઠાલવી દૃીધા છે. રૂપિયો મજબ્ાૂત થઇ રહૃાો છે. ક્રૂડ ઓઇલની િંકમત ઘટી રહી છે. આવી સ્થિતિ વચ્ચે વિદૃેશી મૂડીરોકાણકારોએ જંગી નાણાં ઠાલવી દૃીધા છે. વિદૃેશી મૂડીરોકાણકારોએ નવેમ્બર મહિનામાં મૂડી માર્કેટમાં ૧૨૨૬૬ કરોડ રૂપિયા ઠાલવી દૃીધા બાદૃ ફરીવાર જંગી નાણાં ઠાલવવામાં આવ્યા છે.