4 વર્ષથી રિટર્ન ન ભરનારાને ITની નોટિસ

  • 4 વર્ષથી રિટર્ન ન ભરનારાને ITની નોટિસ
    4 વર્ષથી રિટર્ન ન ભરનારાને ITની નોટિસ

રાજકોટ સહિત રાજ્યભરના કરદાતાઓનું લીસ્ટ તૈયાર કરાયું: 
જૂન સુધીમાં તમામ પાસેથી જવાબ મંગાશે રાજકોટ તા,24
વર્ષ 2013થી અત્યાર સુધીમાં એક વખત આઈટી રિટર્ન ભર્યા બાદ અત્યાર સુધી રીટર્ન ફાઈલ નહીં કરનારા કરદાતાઓને આગામી દિવસોમાં ઈન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા નોટીસ ફટકારવાની કાર્યવાહી કરાશે.
સીબીડીટીએ તમામ આઈટી કચેરીને એવો આદેશ કર્યો છે કે જે કરદાતાઓએ એક વખત રીટર્ન ભર્યું હોય અને અત્યાર સુધીમાં રીટર્ન ફાઈલ નહીં કરનારાઓને નોટીસ ફટકારવામાં આવે તેના કારણે હવે નોટિસ ફટકારવામાં આવશે. તેમજ વર્ષ 2013 થી 2017 સુધીના ચાર વર્ષમાં જે પણ કરદાતાઓએ એક વખત રિટનઈ ભર્યુ હોય અને ત્યાર બાદ રિટર્ન ભરવાનું જે પણ કરદાતાઓએ બંધ કરી દીધા હોય તેને નોટીસ ફટકારવામાં આવનાર છે. જેથી રાજકોટ સહિત સમગ્ર રાજયના કરદતાઓને આ પ્રમાણની નોટીસ ફટકારાશે. ઈન્કમટેક્સ દ્વારા આ પ્રમાણેની કાર્યવાહી અત્યાર સુધી એક પણ વખત કરવામાં આવી નહી હોવાની વિગતો જાણવા મળી છે. પરંતુ પહેલી વખત રીટર્ન નહી ભરનારાઓને પણ નોટીસ આપીને તેનો ખુલાસો પૂછવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. તેના કારણે હવે એક વખત ઈન્કમટેકસ રિટર્ન ભર્યા બાદ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં રીટર્ન ભર્યા નહી હોય તેવા કરદાતાઓ દોડતા થયાની શક્યતા રહેલી છે.