લોકસભા ચૂંટણી 2019: આગામી 48 કલાક સુધી રાજ્યમાં પ્રચાર પડઘમ શાંત

  • લોકસભા ચૂંટણી 2019: આગામી 48 કલાક સુધી રાજ્યમાં પ્રચાર પડઘમ શાંત

ગાંધીનગર: લોકસભાની ચૂંટણીને લઇને દરેક પાર્ટીઓ દ્વારા મતદારોને રીઝવવા માટે અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે 21 એપ્રિલે 6 વાગ્યાના ટકોરે પ્રચાર પડઘમ શાંત થતાં જ 48 કલાક મતદારોને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાની વિચારણા કરવાનો સમય છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર હવે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઉમેદાવારો અને રાજકીય પક્ષો ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરી શકશે. 

મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્ય બહારના નેતાઓને રાજ્ય છોડી દેવાનો આદેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા બહારના નેતાઓ અને કાર્યકરોને પોતાના પોતાના મતવિસ્તારમાં જતા રહેવાનો ચૂંટણી પંચ દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પણ સીલ કરી દેવામાં આવશે.