રાજકોટ ડ્રગ્સ વેચનારાઓ અનેક પકડાયા, હવે સેવન કરનારાઓ પર ધોંસ, એબોન કિટ વસાવાશે

  • રાજકોટ ડ્રગ્સ વેચનારાઓ અનેક પકડાયા, હવે સેવન કરનારાઓ પર ધોંસ, એબોન કિટ વસાવાશે
    રાજકોટ ડ્રગ્સ વેચનારાઓ અનેક પકડાયા, હવે સેવન કરનારાઓ પર ધોંસ, એબોન કિટ વસાવાશે

રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ બાદ હવે રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરે પણ ડ્રગ્સનું સેવન કરનારાઓ પર ધોંસ બોલાવવાનો નિર્દેશ આપી ડ્રગ્સના એડિક્ટને પકડવા એબોન કિટ વસાવવાની તૈયારી બતાવી હતી.શહેર પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ચાર મહિનામાં શહેર પોલીસે ગાંજો, ચરસ, અફીણ અને મોર્ફિનનો કરોડો રૂપિયાનો જથ્થો જપ્ત કરી કાળો કારોબાર કરનારાઓને પકડી જેલહવાલે કરી દીધા છે.

 
 
કમિશનર અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રગ્સનું વિદ્યાર્થીઓ સેવન કરી રહ્યા છે જે બાબત સમાજ માટે ચિંતાજનક છે. પોલીસે ડ્રગ્સનો વેપાર કરનારાઓને પકડ્યા છે, હવે નશો કરનારાઓ પર પોલીસ ખાસ કાર્યવાહી કરશે. શહેરની શાળા કોલેજો અને ફરવા લાયક સ્થળો પર પોલીસ ખાસ વોચ રાખશે અને ડ્રગ્સનું સેવન કરનારાઓને પકડવામાં આવશે. કોઇ વ્યક્તિએ ડ્રગ્સનું સેવન કર્યું છે કે કેમ તે બાબત એબોન કિટના ટેસ્ટથી સ્થળ પર જ સ્પષ્ટ થઇ જાય છે