‘વિકાસ’ દોડશે: રાજકોટની 1 અને અમદાવાદની 9 ટીપી સ્કીમ મંજૂર

  • ‘વિકાસ’ દોડશે: રાજકોટની 1 અને અમદાવાદની 9 ટીપી સ્કીમ મંજૂર
    ‘વિકાસ’ દોડશે: રાજકોટની 1 અને અમદાવાદની 9 ટીપી સ્કીમ મંજૂર

અમદાવાદ, તા.1
મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ શહેરી વિસ્તારના ઝડપી વિકાસને વધુ આયોજિત અને વેગવંતો બનાવવા 11 ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ મંજૂર કરી છે. જેમાં અમદાવાદની 8 ડ્રાફટ અને 1 પ્રારંભિક ટી.પી, રાજકોટની ફાઈનલ ટી.પી (મુંજકા), ગુડાની સ્કીમ-8 (સરગાસણ)ને મંજૂરી આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, મુખ્યમંત્રી હાલ શહેરી વિકાસ વિભાગનો હવાલો પણ સંભાળી રહ્યા છે.
ગુજરાતની સ્થાપ્નાથી લઇને અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં ક્યારેય આઠ મહિનાના આટલા ટૂંકા સમયગાળામાં આટલી ટીપી સ્કીમ મંજૂર થઇ નથી. રાજકોટ સહિત રાજ્યભરમાં 77 ટીપી સ્કીમ આ આઠ મહિનામાં મંજૂર થઇ છે. તેમાથી અમુક મુસદારૂપ તો અમુક પ્રારંભિક અને અમુક ટીપી સ્કીમ આખરી સ્વરૂપે મંજૂર થયેલી છે.
કોઇપણ ટીપી સ્કીમ મંજૂર થાય એટલે તેની અસરમાં સીધો ફાયદો બિલ્ડરોને મળે છે. બિલ્ડરોની જે તે વિસ્તારમાં આવેલી જમીન લગડી બની જાય છે. બીજીબાજુ ટીપી સ્કીમ મંજૂર થતા રોડ, ડ્રેનેજ લાઇન નાખવા જેવા પ્રાથમિક સુવિધાના કામ ઝડપથી થઇ શકે છે. રાજકોટ મનપા હસ્તકના વિસ્તારમાં અમુક ટીપી સ્કીમ એકથી દોઢ દાયકા સુધી પેન્ડીંગ પડેલી હતી. બીજીબાજુ વિકસિત વિસ્તારોમાં બનેલી મુસદારૂપ ટીપી સ્કીમની પ્રક્રિયા પણ કાચબાગતિથી ચાલતી હતી. તેમા ઝડપ લાવીને ધડાધડ મંજૂર થવા લાગી છે.
આ 11 ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી મળવાથી સંબંધિત વિસ્તારોમાં રસ્તાઓના ઝડપી અમલીકરણની સાથે સાથે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓમાં વૃદ્ધિ થશે. મુખ્યમંત્રીએ મંજૂર કરેલી અમદાવાદની 8 ડ્રાફટ ટી.પી.ને કારણે 1000 હેકટર્સ ઉપરાંતની જમીનનો સુઆયોજિત વિકાસ થઇ શકશે. આ 8 ટીપી સ્કીમમાં અંદાજિત રૂ. 1450 કરોડના કામો કરવાનો નિર્ધાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ટી.પી. સ્કીમમાં મોટાભાગે 18 મીટર કે તેથી વધુ પહોળાઇના માર્ગોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેને કારણે શહેરને 60 કિ.મી.ના રસ્તાઓનો લાભ મળવાનો છે.
માત્ર એટલું જ નહિ, 180 હેકટર્સ જેટલી જમીન રસ્તાઓ માટે, 195 હેકટર્સ જમીન અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીને બાગ-બગીચા, ખુલ્લી જમીન, સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ફેસેલિટીઝ તેમજ આર્થિક-સામાજિક વર્ગના લોકોના રહેણાંક અને વાણિજ્યિકરહેણાંકના વેચાણ હેતુથી પ્રાપ્ત થવાની છે.
મંજૂર થયેલી 11 સ્કીમમાંમાં અઞઉઅની ડ્રાફટ ટી.પી. સ્કીમ (1) 10/બી (કાણેટી),(2) 419 (અસલાલી), (3) 415(કઠવાડા), (4) 517 (કણભા-કુંજાડ), (5) 91 (સનાથલ-તેલાવ), (6) 8 (ધાનજ-પલસાણા-સઇજ), (7) 10 (બોરીસણા-કલોલ-ઓલા-પ્રતાપપુરા), (8) 401/અ (બાકરોલ-બાદરાબાદ-કમોડ) અને (9) પ્રિલિમિનરી ટી.પી. સ્કીમ નં. 84/બી (મકરબા) સહિત (10) રાજકોટની ફાઈનલ ટી.પી. સ્કીમ નં. 17 (મુંજકા) તેમજ (11) ૠઞઉઅની ટી.પી. સ્કીમ નં. 8(સરગાસણ)નો સમાવેશ થાય છે.