મોદીનો અવાજ દેશનાં 15 અમીર લોકોનો અવાજ છે

  • મોદીનો અવાજ દેશનાં 15 અમીર લોકોનો અવાજ છે
    મોદીનો અવાજ દેશનાં 15 અમીર લોકોનો અવાજ છે

નવીદિલ્હી, તા.30
રાહુલ ગાંધીએ મોદી પર એકવાર ફરી મોટા ઉદ્યોગપતિઓની ફેવર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે, મોદીજીનાં મોઢાથી હિન્દુસ્તાનનાં સૌથી 15 અમીર અનિલ અંબાણી લોકોની અવાજ નિકળે છે. પાંચ વર્ષ પહેલા આપણે બધાએ કહ્યું હતું કે, જો કોઇ સરકાર હિન્દુસ્તાની ખેડૂતોનું અપમાન કરશે. હિન્દુસ્તાનાં યુવાનોનું અપમાન કરશે તો તે સરકારને હિન્દુસ્તાન હટાવીને જ રહેશે. તમે દેશને ભોજન આપો છો. તમે ચાર વાગ્યે સવારે ઉઠીને લોહી પરસેવો પાડીને ભોજન આપો છો. દેશનો કોઇ એક વ્યક્તિ નથી ચલાવતો. કોઇ એક પાર્ટી નથી ચલાવતી. આ દેશને ખેડૂ, મજુર, નાના વેપારીઓ ચલાવે છે.