લોકસભા-2019: નનામી બની ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પહોંચ્યો શખ્સ, કરી અનોખી માગ

  • લોકસભા-2019: નનામી બની ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પહોંચ્યો શખ્સ, કરી અનોખી માગ
    લોકસભા-2019: નનામી બની ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પહોંચ્યો શખ્સ, કરી અનોખી માગ

ડોદરા શહેરમાં આજે એક અનોખી ઘટના બની ગઈ હતી. એક સામાજિક કાર્યકર 'નનામી' બનીને કેટલાક ડાઘુઓ સાથે સીધો જ ચૂંટણી અધિકારીની ચેમ્બરમાં ઘુસી ગયો હતો. આ જોઈને ચૂંટણી અધિકારી પણ એક સમય માટે સ્તબ્ધ બની ગયા હતા. ત્યાર બાદ જ્યારે પેલા શખ્સે તેમને અધિકારીના હાથમાં આવેદનપત્ર આપ્યું ત્યારે તેમને સમજાયું કે, આ ભાઈ તો NOTAના પ્રચાર-પ્રસારની વિનંતી કરવા આવ્યા છે.

વડોદરા શહેરના સામાજિક કાર્યકર અતુલ ગામેચીએ NOTA માટેનું આવદનપત્ર આપવા માટે અનોખી રીત પસંદ કરી હતી. શહેરમાં ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા NOTAનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં ન આવતા તેઓ નારાજ થયા હતા. આથી, તેમણે આજે 'નનામી'ની વેશભૂષા ધારણ કરીને આવેદનપત્ર આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. નનામી બનેલી હાલતમાં તેઓ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની ચેમ્બરમાં ધસી જતાં, ચૂંટણી અધિકારી સામાજિક કાર્યકરની વેશભૂષા જોઇ આવાક બની ગયા હતા.