બંગાળના સૌથી ઊંચા બૂથ પર 793 મતદારો માટે પીઠ પર લઈ જવાયાં EVM

  • બંગાળના સૌથી ઊંચા બૂથ પર 793 મતદારો માટે પીઠ પર લઈ જવાયાં EVM
    બંગાળના સૌથી ઊંચા બૂથ પર 793 મતદારો માટે પીઠ પર લઈ જવાયાં EVM

દાર્જિલિંગ: ભારત-નેપાળની સરહદે શ્રોખોલા બંગાળનું સૌથી ઊંચું પોલિંગ બૂથ છે. તે 9200 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલું છે. અહીં આજે દાર્જિલિંગ લોકસભાની બેઠક માટે મતદાન થવાનું છે. ત્યાં પહોંચવાનું એક માત્ર સાધન પદયાત્રા છે. આથી 793 મતદારો માટે ઇવીએમ અને વીવીપેટ પીઠ પર લાદીને લઈ જવાયા હતા. સૌથી નજીકના ગામ રિમબિકથી 12 કિમી ચાલીને અહીં પહોંચવું પડે છે