આરોગ્ય અને કૃષિક્ષેત્રમાં પણ GSTનો પ્રયોગ જરૂરી

  • આરોગ્ય અને કૃષિક્ષેત્રમાં પણ GSTનો પ્રયોગ જરૂરી
    આરોગ્ય અને કૃષિક્ષેત્રમાં પણ GSTનો પ્રયોગ જરૂરી

નવી દિલ્હી, તા.29
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ વસ્તુ અને સેવા કર (જીએસટી) સાથે જોડાયેલ એક નવી વાત જણાવી કહ્યું છે કે, જ્યારે અમે દેશમાં જીએસટીને લાગૂં કરી રહ્યાં હતા ત્યારે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. દેશમાં આવી રીતનો પ્રથમ મામલો હતો. જીએસટીને સફળ રીતે લાગૂ કરવા માટે અમે એક સંસ્થા બનાવી. આ સંસ્થામાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અને બધા રાજ્યોના નાણામંત્રી સામેલ છે. અમે બધા સહમતિથી નિર્ણય લઈએ છીએ. જેટલીએ કહ્યું કે, દેશમાં એવા સેક્ટર (હેલ્થકેર અને એગ્રીકલ્ચર) છે, જેમાં આવી જ રીતની વ્યવસ્થાની જરૂરત છે અને આ એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકાય છે.
સીઆઈઆઈના એક કાર્યક્રમમાં અરૂણ જેટલીએ કહ્યું કે, જ્યારે અમે જીએસટી લાગૂ કર્યું તો એક સંસ્થા બનાવી. આ સંસ્થામાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી સાથે-સાથે બધા રાજ્યોના નાણામંત્રી સામેલ છે. અમે બધા નિર્ણય બધાની સહમતિથી લીધા છે. આ ભારતમાં સંસ્થા બનાવીને કામ કરવાનો પ્રથમ પ્રયોગ છે.
તેમને કહ્યું કે, બે અન્ય એવા ક્ષેત્ર છે. જેમાં ફેડરલ સંસ્થાની ખુબ જ જરૂરત છે. જીએસટી માટે આ સંવેધાનિક રીતે ઉપલબ્ધ કરાવવામા આવ્યો હતો. જોકે જે ક્ષેત્રમાં આની ખુબ જ જરૂરત છે તેને આ સંવેધાનિક રૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામા આવી રહ્યો નથી. જેટલીએ જણાવ્યું કે, આ બંને ક્ષેત્ર સ્વાસ્થ્ય અને ખેતીના છે.