પીજી મેડિકલમાં બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ક્ધફર્મ નહીં થનાર છાત્રોને બીજા રાજ્યમાં મળશે પ્રવેશ

  • પીજી મેડિકલમાં બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ક્ધફર્મ નહીં થનાર છાત્રોને બીજા રાજ્યમાં મળશે પ્રવેશ
    પીજી મેડિકલમાં બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ક્ધફર્મ નહીં થનાર છાત્રોને બીજા રાજ્યમાં મળશે પ્રવેશ

રાજકોટ તા.18
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન મેડીકલમાં હાલમાં ઓલ ઇન્ડીયા કવોટાની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, જેમાં હવે ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીમાં જે વિદ્યાર્થીઓને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મળ્યો હોય પરંતુ જો વિદ્યાર્થીએ પ્રવેશ ક્ધફર્મ ન કરાવ્યો હોય તો તે અન્ય રાજ્યોમાં મેડીકલ બેઠક પર પ્રવેશ મેળવી શકશે તેવો નવો નિયમ કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં પ્રવેશ સમિતિએ એવી સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બીજા રાઉન્ડમાં ડીમ્ડ યુનિ.માં પ્રવેશ મળ્યો હોય અને ક્ધફર્મ ન કરાવ્યો હોય તો પણ અન્ય રાજ્યોમાં પ્રવેશ લઇ શકશે નહીં. પી.જી.મેડીકલ માટેના પ્રવેશના નિયમોમાં ત્રીજી વખત ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
સામાન્ય રીતે પ્રવેશના નિયમો પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલા નક્કી થઇ જતો હોય છે પરંતુ ભારત સરકાર દ્વારા મેડીકલ કાઉન્સીલની પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા હાલમાં ચાલતી પ્રવેશ પ્રક્રિયા અંતર્ગત વારંવાર નિયમો બદલવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ લેનારા વિદ્યાર્થી અંગે નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ફેરફાર કરીને એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે, ડીમ્ડ યુનિ.માં કોઇ વિદ્યાર્થીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મળે પરંતુ જો આ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ ક્ધફર્મ ન કરાવે તો પણ તેને દેશની અન્ય રાજ્યોની મેડીકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મળી શકશે નહીં. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીની બે લાખ રૂપિયાની ડીપોઝીટ જશે. પ્રવેશ સમિતિના આ નિર્ણય સામે ભારે હોબાળો થયો હતો. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી આ નિર્ણય સામે વિરોધ ઉભો થતાં ગઇકાલે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી હતી. હવે આ નિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જે પ્રમાણે બીજા રાઉન્ડમાં ડીમ્ડ યુનિ.માં પ્રવેશ મળ્યો હોય પરંતુ ઉમેદવાર પ્રવેશ ક્ધફર્મ ન કરાવે તો તે અન્ય રાજ્યોની પી.જી.મેડીકલની બેઠક પર પ્રવેશ મેળવી શકે તેવી છુટ આપવામાં આવી છે. અગાઉ બે લાખ રૂપિયા જપ્ત કરવા ઉપરાંત અન્ય રાજ્યોની મેડીકલની બેઠકો પર પણ પ્રવેશ ન મળે તેવો નિયમ રદ કરીને તેના સ્થાને નવો નિયમ લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો છે.