હવે ટુંક સમયમાં આફ્રિકાથી અમદાવાદની સીધી વિમાની સેવા

અમદૃાવાદૃ, તા.૨૩
ભારતમાં મેડિકલ ટુરીઝમન્ો પ્રોત્સાહન આપવાના ભાગરૂપ્ો કેન્દ્ર સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે ત્યારે હવે ઇથોપિયન એરલાઇન્સ પણ આફ્રિકાથી ભારતમાં મેડિકલ ટુરીઝમન્ો પ્રોત્સાહન આપશે. સમગ્ર આફ્રિકામાં વિમાની સ્ોવા પ્ાૂરી પાડતી મોટામાં મોટી ઇથોપિયન એરલાઇન્સ દ્વારા ગુજરાત સ્થિત ઓનલી મેરિટ સાથે ભારત, મલેશિયા અન્ો યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત માટે મેડિકલ ટુરીઝમ પ્ોકેજન્ો પ્રોત્સાહન આપવા મહત્વના કરાર કરાયા છે. આ અંગ્ોની જાહેરાત ઇથોપિયન એરલાઇન્સના વાઇસ પ્રેસીડેન્ટ રાહેલ અસ્ોફા અને ઓનલી મેરિટના ડિરેકટર અનિલ મેથ્યુએ આજે અમદૃાવાદૃમાં કરી હતી. ત્ોમણે જણાવ્યું હતું કે, જે પ્રમાણે ભારત સહિત વિશ્ર્વભરમાં મેડિકલ ટુરીઝમ વેગવંતુ અને પ્રોત્સાહિત થઇ રહૃાું છે ત્ો જોતાં મેડિકલ ટુરીઝમની રેવન્યુનો આંક આગામી ૨૦૨૦ સુધીમાં નવ બિલિયન અમેરિકી ડોલર સુધી પહોંચે ત્ોવી શકયતા છે. મેડિકલ ટુરીઝમન્ો પ્રોત્સાહનની સાથે સાથે આફ્રિકા અને ભારત વચ્ચે અવકાશી પરિવહન સ્ોવા વધુ ઉત્કૃષ્ટ અન્ો સરળ બનાવવાના હેતુસર નજીકના ભવિષ્યમાં આફ્રિકાથી સીધી અમદૃાવાદૃ ફલાઇટ શરૂ કરવામાં પ્રયાસો ચાલી રહૃાા છે, જેની પર ગંભીરતાપ્ાૂર્વકની ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે.