આખરે દેશભરના 539 ચાઇલ્ડ કેર સંસ્થાઓને સરકારે તાળા માર્યા

  • આખરે દેશભરના 539 ચાઇલ્ડ કેર સંસ્થાઓને સરકારે તાળા માર્યા
    આખરે દેશભરના 539 ચાઇલ્ડ કેર સંસ્થાઓને સરકારે તાળા માર્યા

નવી દિૃલ્હી,તા. ૨૩
બિહારના મુજફરપુર અન્ો ઉત્તરપ્રદૃેશના દૃેવરીયા જિલ્લાના શેલ્ટર હોમમાં રહેનાર બાળકીઓ સાથે જાતિય શોષણના મામલા સપાટી પર આવ્યા બાદૃ સરકાર દ્વારા સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આના ભાગરૂપ્ો ઓગસ્ટથી લઈન્ો હજુ સુધી દૃેશમાં આશરે ૫૩૯ ચાઈલ્ડ કેર ઈન્સ્ટીટ્યુટ અથવા તો સંસ્થાઓન્ો બંધ કરવામાં આવી ચુકી છે. મહિલા અન્ો બાળ વિકાસ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ માહિતી આપતા કહૃાું છે કે આ સંસ્થાઓન્ો મંત્રાલયની નજર હેઠળ એક સોશિયલ ઓડિટ બાદૃ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. અધિકારીએ કહૃાું છે કે આ સંસ્થાઓન્ો એટલા માટે બંધ કરવામાં આવી છે જે બાળકો માટે રહેવાની સ્થિતિ નથી ત્ોના આધારે આન્ો બંધ કરવામાં આવી છે. નિયમોનો સતત ભંગ કરવામાં આવી રહૃાો છે.
મહારાષ્ટ્રમાં ૩૭૭ સીસીઆઈ બંધ થયા છે. જ્યારે બાકી રાજ્યોની સરખામણીમાં સૌથી વધારે સંખ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર બાદૃ સૌથી વધારે સીસીઆઈ આંધ્રપ્રદૃેશમાં છે અને ત્ોની સંખ્યા ૭૮ છે. ત્ોલંગાણામાં ૩૨ આ પ્રકારની સંસ્થાઓ બંધ કરાઈ છે. જે અન્ય રાજ્યોમાં સીસીઆઈન્ો બંધ કરાઈ છે ત્ોમાં ઝારખંડ, કર્ણાટક, ઉત્તરપ્રદૃેશ અને મધ્યપ્રદૃેશ સામેલ છે. મુજફરપુર મામલો સપાટી પર આવ્યા બાદૃ મહિલા અન્ો બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ પંચે તમામ સીસીઆઈની સોશિયલ ઓડિટની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી અન્ો કહૃાું હતું કે નોંધણી વગર ચાલી રહેલી સંસ્થાઓન્ો બ્ો મહિનાની અંદૃર બંધ કરી દૃેવામાં આવશે.