સુત્રાપાડા તાલુકામાં વિશ્ર્વ હિન્દુ પરીષદની નવી ટીમની જાહેરાત

  • સુત્રાપાડા તાલુકામાં વિશ્ર્વ હિન્દુ પરીષદની નવી ટીમની જાહેરાત
    સુત્રાપાડા તાલુકામાં વિશ્ર્વ હિન્દુ પરીષદની નવી ટીમની જાહેરાત

સુત્રાપાડા, તા. 22
વેરાવળ સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં આર.એસ.એસ. તેમજ વિશ્ર્વ હિન્દુ પરીષદની બેઠક મળેલ તેમાં તેમા ગીર સોમનાથ જીલ્લા સંઘ સંચાલક જેન્તીભાઈ ગોહિલ, સુત્રાપાડા નગર પાલીકા પ્રમુખ દિલીપભાઈ બારડ ઉપપ્રમુખ દશરથસિંહ સરવૈયાની ઉપસ્થિતિમાં સુત્રાપાડા તાલુકા વિશ્ર્વ હિન્દુ પરીષદની નવ નિયુકત ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવેલી જેમાં પ્રમુખ તરીકે જેસીંગભાઈ, ઓઘડભાઈ બારડ ઉપપ્રમુખ હરીશભાઈ, હરીભાઈ, વડાંગર અને પ્રમોદભાઈ ચૌહાણ મહામંત્રી ચેતનભાઈ, ચંદુલાલ આચાર્ય મંત્રી છગનભાઈ મસરીભાઈ જેઠવા મંત્રી ભિખુભાઈ બાબુભાઈ જેઠવાની વરણી કરવામાં આવી છે.