અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીમાં છેતરપિંડી આચરતું કોલ સેન્ટર ઝડપ્યું, બે યુવક અને બે યુવતી ઝડપાયા

  • અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીમાં છેતરપિંડી આચરતું કોલ સેન્ટર ઝડપ્યું, બે યુવક અને બે યુવતી ઝડપાયા
    અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીમાં છેતરપિંડી આચરતું કોલ સેન્ટર ઝડપ્યું, બે યુવક અને બે યુવતી ઝડપાયા

અમદાવાદઃ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે દિલ્હીમાં છેતરપિંડી આચરતું કોલ સેન્ટર ઝડપી પાડ્યું છે. આ કોલ સેન્ટર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી યોજનાના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી. આ મામલે સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીમાંથી 2 યુવતી અને 2 યુવક મળીને 4 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.