ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ભાજપને સમર્થનમાં આપ્યું, પીએમ મોદીને ટેગ કર્યા

  • ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ભાજપને સમર્થનમાં આપ્યું, પીએમ મોદીને ટેગ કર્યા
    ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ભાજપને સમર્થનમાં આપ્યું, પીએમ મોદીને ટેગ કર્યા

અમદાવાદઃ ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પિતા અને બહેન કોગ્રેસમાં જોડાતા સૌના મનમાં એક જ સવાલ ઉભો થતો હતો કે રવિન્દ્ર જાડેજા લોકસભા ચૂંટણીમાં કોને સમર્થન આપશે. આજે તે સવાલનો જવાબ જાડેજાએ ટ્વીટ કરીને આપી દીધો છે. જાડેજાએ ભાજપના સમર્થનમાં ટ્વીટ કર્યું છે અને પીએમ મોદી ટેગ કર્યા છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે જાડેજાના પત્ની રિવાબા ભાજપમાં છે અને તેમના પિતા અને બહેન કોંગ્રેસમાં છે.