બજારમાં મંદૃી : ૨૧૯ પોઇન્ટનો નોંધાયેલ ઘટાડો

  • બજારમાં મંદૃી : ૨૧૯ પોઇન્ટનો નોંધાયેલ ઘટાડો
    બજારમાં મંદૃી : ૨૧૯ પોઇન્ટનો નોંધાયેલ ઘટાડો

મુંબઇ,તા. ૨૨
શેરબજારમાં આજે સતત ત્રીજા કારોબારી સ્ોશનમાં મંદૃી રહી હતી. બ્ોંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ ૦.૫ ટકા ઘટીન્ો બંધ રહૃાો હતો. બ્ોિંંકગ અને મેટલના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો રહૃાો હતો. બીએસઈ સ્ોંસ્ોક્સમાં ૨૧૯ પોઇન્ટનો ઘટાડો રહેતા ત્ોની સપાટી ૩૪૯૮૧ રહી હતી. સ્ોંસ્ોક્સ્ો ફરી એકવાર ૩૫૦૦૦ની સપાટી ગુમાવી દૃીધી હતી જ્યારે નિટી ૭૩ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૦૫૨૭ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. બ્રોડર માર્કેટમાં એસએન્ડપી બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૦.૭ ટકાનો ઘટાડો રહેતા ત્ોની સપાટી ૧૪૮૮૦ રહી હતી જ્યારે બીએસઈ સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૦.૪ ટકાનો ઘટાડો રહેતા ત્ોની સપાટી ૧૪૩૫૧ રહી હતી. વ્યક્તિગત શેરોમાં અદૃાણી ગ્ોસના શેરમાં ૧૪ ટકાનો ઉછાળો આજે ગુરુવારના દિૃવસ્ો ન્ોશનલ સ્ટોક એક્સચેંજમાં નોંધાયો હતો. છેલ્લા બ્ો દિૃવસના ગાળામાં ત્ોના શેરમાં ૨૫ ટકાનો ઘટાડો થઇ ચુક્યો છે. ત્ોજી બાદૃ કંપનીએ ઝડપથી ૧૦૦ અબજ રૂપિયાની માર્કેટ મૂડીની ક્લબમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. સ્ોક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં મેટલ ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ ૧.૮ ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. નિટી બ્ોંકમાં એક ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. એક્સિસ બ્ોંક અને ફેડરલ બ્ોંકના શેરમાં એક-એક ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ત્ોલ િંકમતોમાં આજે ઘટાડો રહૃાો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા મહિનામાં કરવામાં આવેલા કુલ રોકાણ પ્ૌકી ઇક્વિટીમાં પી નોટ્સનો હિસ્સો ૫૦૫૮૪ કરોડનો હતો જ્યારે બાકીનો હિસ્સો ડેબ્ટ અને ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટમાં હતો. પી-નોટ્સ મારફત્ો એફપીઆઈ રોકાણનું કદૃ સમીક્ષા હેઠળના ગાળા દૃરમિયાન ૨.૨ ટકા સુધી થઇ ગયો છે જે અગાઉના મહિનામાં ૨.૫ ટકાનો હતો. વિદૃેશી મૂડીરોકાણકારોએ ઓક્ટોબર મહિનામાં જંગી નાણાં પરત ખેંચી લીધા બાદૃ નવેમ્બર મહિનામાં હજુ સુધી ભારતીય મૂડી માર્કેટમાં ૮૨૮૫ કરોડ રૂપિયા ઠાલવી દૃીધા છે. ક્રૂડની િંકમતમાં સતત ઘટાડો, રૂપિયામાં રિકવરી અને લિક્વિડીટીની સ્થિતિમાં ઉલ્લેખનીય સુધારો થયા બાદૃ એફપીઆઈ દ્વારા નવેમ્બર મહિનામાં જંગી રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્ોલ િંકમતો નરમ થતાં ત્ોની અસર એફપીઆઈ કારોબારીઓ ઉપર જોવા મળી છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં ૩૮૯૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ પાછી ખેંચી લીધા બાદૃ જંગી નાણાં ઠાલવવામાં આવ્યા હતા. શેરબજારમાં આજે મંદૃીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૨૭૫ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૩૫૨૦૦ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. જ્યારે બ્રોડર નિટી ૫૬ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૦૬૦૦ની નીચી સપાટીએ રહૃાો હતો. શેરબજારમાં ફરીવાર મંદૃીનો માહોલ છે.