જામનગર પોલીસ સ્ટેશન જુદા જુદા ગુનાહમાં નાસ્તો ફરતો આરોપી દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે દીવલા ડોન ને સિટી સી પોલીસ દવારા અટક માં લેવાયો છે

  • જામનગર પોલીસ સ્ટેશન જુદા જુદા ગુનાહમાં નાસ્તો ફરતો આરોપી દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે દીવલા ડોન ને સિટી સી પોલીસ દવારા અટક માં લેવાયો છે

જામનગર પોલીસ સ્ટેશન જુદા જુદા ગુનાહમાં નાસ્તો ફરતો આરોપી દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે દીવલા ડોન ને સિટી સી પોલીસ દવારા અટક માં લેવાયો છે  જામનગરમાં હલતે રસ્તે ગુનાહ કરવામાં માહિર અને જુદા જુદા વિસ્તાર માં 14 જેટલા ગુનાહને અંજામ આપનાર દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે દિવલા ડોન ને જામનગર સિટી સી પોલીસે અટક કરી છે જામનગર ના આ દીવાલો ડોન રસ્તે ચાલતા કોઈપણ ત્રાહિત વ્યક્તિને માર મારી લૂંના ગુનાહને અંજામ આપે છે તેમજ શરીર સંબંધી ગુનાહ ખોરી નો ઇતિહાસ ધરાવે અમે છેલ્લે હોમગાર્ડ જવાન પર હુમલો કર્યાની ફરિયાદ પણ નોંધાય હતી