વિશ્વ પ્રસિધ્ધ બાલા હનુમાન સંકીર્તન મંદિરમાં રામજન્મના વધામણા

  • વિશ્વ પ્રસિધ્ધ બાલા હનુમાન સંકીર્તન મંદિરમાં રામજન્મના વધામણા
    વિશ્વ પ્રસિધ્ધ બાલા હનુમાન સંકીર્તન મંદિરમાં રામજન્મના વધામણા

જામનગર શહેરમાં તળાવની પાળે આવેલ વિશ્વ પ્રસિધ્ધ બાલા હનુમાન સંકિર્તન મંદિરમાં રામજન્મના વધામણા કરવામાં આવ્યા હતાં. જેમાં બપોરના આરતી યોજવામાં અાવી હતી ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ભાઇઓ-બહેનો સહિત વૃધ્ધો અને બાળકો ઉમટી પડયા હતાં અને ભગવાનના જન્મના વધામણા કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.