ઉના એર સ્ટ્રાઇક વખતે પાકિસ્તાન જેલ સત્તાવાળા અમને કહેતા ભારત સાથે યુદ્ધ ન થાય તો સારૂ:માછીમારો

  • ઉના એર સ્ટ્રાઇક વખતે પાકિસ્તાન જેલ સત્તાવાળા અમને કહેતા ભારત સાથે યુદ્ધ ન થાય તો સારૂ:માછીમારો
    ઉના એર સ્ટ્રાઇક વખતે પાકિસ્તાન જેલ સત્તાવાળા અમને કહેતા ભારત સાથે યુદ્ધ ન થાય તો સારૂ:માછીમારો

વેરાવળ: અમે પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ હતા ત્યારે જ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તનાવભર્યો માહોલ સર્જાયો હતો. અમને ત્યારે ટીવી ચેનલથી બધી વિગતો જાણવા મળી હતી. એ વખતે પાકિસ્તાની જેલના અધિકારીઓ અમને સમિત પ્રસારણ જ દેખડતા અને અલગ જેલમાં રાખવામાં આવતા હતા. એ દિવસોમાં તેઓ કહેતા, બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ ન થાય અને શાંતિ રહે તો સારું. એમ પાકિસ્તાનની જેલમાંથી છૂટીને આવેલા કોડીનાર તાલુકાના પાંદરડા ગામના માછીમાર રવિરાજ ચોચાએ જણાવ્યું હતું.